Noordhollands Duinreservaat / Duinen bij Bakkum

Oppervlakte
620 ha
Beheerder
PWN
Kenschets
Het oude landgoed Bakkum met de oudste dennen van het Noordhollands Duinreservaat en met camping Bakkum is het meest bekende duinterrein bij Amsterdammers
Omschrijving
Met de aankoop van landgoed Bakkum werd kort na 1900 de kiem gelegd voor het Noordhollands Duinreservaat. De provincie Noord-Holland kocht dit 1100 hectare grote terrein van de prinses Zu Wied, omdat men besloten had een ziekenhuis voor geesteszieken te stichten. Daarvoor was echter slechts 80 hectare nodig. Zo werd provinciaal landgoed Bakkum de kern waaruit in de loop van een eeuw het Noordhollands Duinreservaat is ontstaan. Het terreingedeelte ten noorden van de Zeeweg heeft nog steeds een landgoedkarakter met veel rechte lanen. Hier zijn ook de oudste grove dennen (1860) van het duinreservaat te zien. In de tijd van Koning Willem I heeft men in deze omgeving geprobeerd het 'onnutte' duingebied te ontginnen. Om het gebied te ontwateren is toen de Diepe Sloot gegraven, die het overtollige water moest afvoeren naar de polder. Deze vroege landbouwontginningen zijn nog steeds bepalend voor het duinterrein bij Castricum. De open vlakke velden die rondom de Brabantse Landbouw en de boerderij Berwout liggen, zijn voormalige akkers. De oude dennen op het landgoed Bakkum zijn de overblijfselen van de eerste pogingen het duingebied te bebossen. De camping Bakkum ligt midden in dit gebiedsdeel en daardoor komt het dat dit duingebied het meest bekend is in Amsterdam en omgeving.
Als onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk.
Ingangen
Hoofdingang: Noorderstraat (bij Bakkum-Noord)
Toegangsvoorwaarden
Toegang van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de overige toegangsvoorwaarden, kijk op www.pwn.nl
Kosten / verkooppunt
Voor een overzicht van de toegangskaartsoorten, verkooppunten en bestelmogelijkheid van jaarkaarten via internet, ga naar www.pwn.nl
Parkeergelegenheid
Bij genoemde hoofdingang
Toegankelijkheid honden
Honden zijn toegestaan, mits kort (en 'fysiek') aangelijnd
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland