Duinen bij Bakkum - Meertje van Vogelenzang

  • 4 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
Castricum, tegenover parkeerterrein bezoekerscentrum De Hoep (noordzijde Zeeweg)

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Parkeerterrein bezoekerscentrum De Hoep, tegenover startpunt
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een groene driehoek
Kenschets
Wandelen door het voormalige landgoed Bakkum, en een uitzichtpunt toe
Omschrijving
Met de aankoop van landgoed Bakkum werd kort na 1900 de basis gelegd voor het Noordhollands Duinreservaat. De provincie Noord-Holland kocht dit 1100 hectare grote terrein van de prinses Zu Wied, omdat men besloten had een ziekenhuis voor geesteszieken te stichten. Daarvoor was echter slechts 80 hectare nodig. Zo werd provinciaal landgoed Bakkum de kern waaruit in de loop van een eeuw het Noordhollands Duinreservaat is ontstaan. Het terreingedeelte ten noorden van de Zeeweg heeft nog steeds een landgoedkarakter met veel rechte lanen. Hier zijn ook de oudste grove dennen (1860) van het duinreservaat te zien. In de tijd van Koning Willem I heeft men in deze omgeving geprobeerd het 'onnutte' duingebied te ontginnen. Om het gebied te ontwateren is toen de Diepe Sloot gegraven, die het overtollige water moest afvoeren naar de polder. Deze vroege landbouwontginningen zijn nog steeds bepalend voor het duinterrein bij Castricum.

De open vlakke velden die rondom boerderij Berwout liggen, zijn voormalige akkers. De oude dennen op het landgoed Bakkum zijn de overblijfselen van de eerste pogingen het duingebied te bebossen. De camping Bakkum ligt midden in dit gebiedsdeel waardoor dit duingebied het meest bekend is in Amsterdam en omgeving.

De wandeling voert langs het Meertje van Vogelenzang, vernoemd naar de eerste rentmeester van de provinciale landgoederen. Hij liet dit meertje graven. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van het viaduct over de spoorlijn Castricum-Alkmaar. Het duinmeer werd in 1995 geleegd, omdat het dreigde dicht te groeien. Nadat het vervolgens werd uitgediept en schoongemaakt is het in 1996 weer opgeleverd. De diepte varieert nu van enkele decimeters tot 2½ meter. In herfst en winter zijn hier veel soorten eenden en ganzen te bewonderen en soms een reiger of roerdomp.
Langs de Zeeweg zijn houten geleiders geplaatst. Deze dienen om padden naar drie paddentunnels te dirigeren. Die padden zetten hun eieren af in het water aan de overkant, bij de ijsbaan van Castricum. Het oversteken van de Zeeweg kostte veel padden het leven. Daarom legde Waterleidingbedrijf PWN, die het duingebied beheert, drie tunnels onder de weg.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

gerrit - vrijdag 26 februari 2021

Heel mooie route met gave slingerende paadjes, het meertje van Vogelenzang is het hoogtepunt van deze wandeling met de grote verscheidenheid aan watervogels. Zal als de bomen weer wat groener worden, deze route nogmaals gaan doen.