Noordhollands Duinreservaat / Duinen bij Castricum

Oppervlakte
1040 ha
Beheerder
PWN
Kenschets
Oude eikenbossen en imposante lanen, westwaarts overgaand in open duin.
Omschrijving
Kenmerkend voor het duinterrein bij Castricum zijn de uitgestrekte eikenbossen, die oorspronkelijk zijn aangeplant voor exploitatie als eikenhakhout. De bomen werden met tussenpozen van 20 tot 30 jaar omgehakt, om de bast, die veel looizuur bevat, eraf te kloppen en te verkopen aan leerlooierijen. Het overblijvende tak- en stamhout werd vooral afgenomen door bakkers, als brandstof voor hun ovens. Na de komst van synthetisch looizuur was de bast niet meer nodig, werd er niet meer gekapt en groeide het hakhout uit tot veelstammige stoven. Weer later zijn deze stoven ‘op één gezet’ (één stam werd gespaard, de rest verwijderd) en ontstond een zg. spaartelgenbos. Deze 150 jaar oude bossen, met een rijke ondergroei van kruiden en kamperfoelie, vormen een schoolvoorbeeld van ‘duineikenbos’. Tussen de bossen ligt ook een groot perceel struweel: meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, duindoorn en vogelkers. In het voorjaar bloeien die uitbundig en lijkt er een symfonieorkest te klinken, dankzij de geweldige rijkdom aan nachtegalen.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw is in het open duingebied een infiltratiegebied aangelegd om voorgezuiverd Rijnwater de grond in te laten lopen. In de duinbodem werd dit water bacterie- en virusvrij en kreeg het een gelijkmatige temperatuur, waarna het weer werd opgepompt om het na te zuiveren tot drinkwater. Bij een ingrijpende renovatie van het infiltratiegebied, rond 1990, konden ook biologen en boswachters hun ideeën inbrengen. Zo ontstond een prachtig gebied met ruimte voor natuur in vele vormen. Vogels profiteren daar nog het meest van, zoals goed te zien is vanuit de vogelobservatiehut Boetje van onze Kees.
Als onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk.
Ingangen
Hoofdingangen: Johanna's Hof (Zeeweg); Zanderij (bij NS-station Castricum); Berkenbos (bij camping Geversduin)
Toegangsvoorwaarden
Toegang van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen.

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de overige toegangsvoorwaarden, kijk op www.pwn.nl
Kosten / verkooppunt
Voor een overzicht van de toegangskaartsoorten, verkooppunten en bestelmogelijkheid van jaarkaarten via internet, ga naar www.pwn.nl
Parkeergelegenheid
Bij genoemde hoofdingangen.
Toegankelijkheid honden
Honden zijn toegestaan, mits kort (en 'fysiek') aangelijnd.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland