Duinen bij Castricum - Geversduinroute

  • 5 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
Parkeerplaats Berkenbos, Beverwijkerstraatweg tussen Heemskerk en Castricum, bij ingang Kennemer Duincamping Geversduin

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij startpunt route
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een blauwe driehoek
Kenschets
Wie van een lange boswandeling wil genieten, komt op deze afwisselende route volledig aan zijn trekken
Omschrijving
Algemeen
Het duinterrein bij Castricum wordt gekenmerkt door de uitgestrekte eikenbossen, die oorspronkelijk zijn aangeplant voor exploitatie als eikenhakhout. De bomen werden met tussenpozen van 20 tot 30 jaar omgehakt om de bast, die veel looizuur bevat, eraf te kloppen en te verkopen aan leerlooierijen. Het overblijvende tak- en stamhout werd vooral afgenomen door bakkers als brandstof voor hun ovens. Na de komst van synthetisch looizuur was de bast niet meer nodig, werd er niet meer gekapt en groeide het hakhout uit tot veelstammige stoven. Weer later zijn deze stoven ‘op één gezet’ (één stam werd gespaard, de rest verwijderd) en ontstond een zogenaamd spaartelgenbos. Deze 150 jaar oude bossen met een rijke ondergroei van kruiden en kamperfoelie, vormen een schoolvoorbeeld van ‘duineikenbos’. Tussen de bossen ligt ook een groot perceel struweel: meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, duindoorn en vogelkers. In het voorjaar bloeien deze bomen en struiken uitbundig en lijkt er een symfonieorkest te klinken als de vele nachtegalen hun stem laten horen.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is in het open duingebied een infiltratiesysteem aangelegd om voorgezuiverd Rijnwater een verdere zuivering te doen ondergaan. In de duinbodem werd dit water bacterie- en virusvrij en kreeg het een gelijkmatige temperatuur, waarna het weer werd opgepompt om het na te zuiveren tot drinkwater. Bij een ingrijpende renovatie van het infiltratiegebied, rond 1990, konden ook biologen en boswachters hun ideeën inbrengen. Zo ontstond een prachtig gebied met ruimte voor natuur in vele vormen. Vogels profiteren daar nog het meest van, zoals goed te zien is vanuit de vogelobservatiehut “Boetje van onze Kees".

Afwisselend bosgebied
Wie van een lange boswandeling wil genieten, komt op deze route volledig aan zijn trekken. Loofbossen, naald- en gemengde bossen passeren de revue. De bossen zijn aangeplant of spontaan ontstaan en komen voor in droog gebied of een meer vochtige omgeving.

Eikenhout
U loopt langs veel voormalige duinlandjes en fraaie verweerde en knoestige eikenstronken. Ze zijn niet allemaal even oud maar herinneren aan de tijd dat het eikenhout om de 7 tot 10 jaar werd gekapt. De stronk bleef staan en daarop ontwikkelden zich nieuwe uitlopers. Die werden dan weer gekapt en het proces herhaalde zich. Dat hout vond gretig aftrek bij boeren en tuinders in de omgeving. Omdat de afgelopen tientallen jaren niet meer werd gekapt, ontwikkelden zich bomen met meer stammen. Wie beter kijkt, ziet dat die vaak met elkaar zijn vergroeid. Ook bij berken en andere bomen werd hakhoutbeheer toegepast, zoals onderweg ook te zien is. Uit de bast van de eik werd in het begin van de vorige eeuw looistof gewonnen, die weer dienst deed in de leerlooierij.

Lariksen en sparren
Grote lariksen en sparren horen van nature niet in de duinen. Ze werden in de bebossingperiode van de jaren dertig hier en daar geplant. De meeste legden het loodje, maar op sommige plaatsen groeiden ze behoorlijk.

Oude wegen
De wegen op deze route vertellen u iets over vroegere eigenaren. Boerderij Klein Johanna’s Hof was een van de boerderijtjes van waaruit men probeerde het duin vruchtbaar te maken.

Spechten
In de bossen van het Noordhollands Duinreservaat staat en ligt veel dood hout. Daar hebben verschillende dieren en planten belang bij: paddenstoelen, duizenden insecten, muizen, maar ook spechten. Vooral de grote bonte specht zoekt in dode bomen larven van kevers, die vaak achter de bast verborgen zitten. Dennenzaden behoren ook tot zijn favoriete voedsel. Zijn nest wordt uitgehamerd in levende en dode bomen. Dat is overigens niet alleen een woning voor jonge spechten. Na het uitvliegen van de vogels zijn er heel wat "krakers" actief om zo’n spechtenwoning te bezetten. Vogels als de kauw en de holenduif of vleermuizen wonen graag in een spechtennest.

Camping Geversduin
Met de toename van de vrije tijd nam ook de vraag naar kampeerruimte toe. Camping Bakkum was niet meer in staat om aan de toenemende vraag te voldoen. Daarom werd camping Geversduin gesticht. Het karakter van deze camping in het open duin verschilt met dat van Bakkum, die vrijwel geheel in het bos ligt. Ook het aantal plaatsen op Geversduin, beide onderdeel van de Kennemerduincampings, is beduidend kleiner.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

joke kleijn - zondag 24 juli 2022

Mooie route

Karin - zaterdag 15 mei 2021

Leuke route, duidelijk aangegeven.

Anoniem - donderdag 19 november 2020

Mooie route maar erg veel hardlopers. Dat loopt erg onrustig op de smalle paden.