Zeerijdtsdijkje

Oppervlakte
28 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Natuur op de overgang tussen duin en polder.
Omschrijving

Tot 1990 was het Zeerijdtsdijkje een intensief gebruikt landbouwgebied met maïsakkers en droge, zwaar bemeste weilanden. Door diverse aankopen en beheermaatregelen wordt het langzaam maar zeker omgevormd tot schraal grasland met natte en drogere delen, waar planten als dotterbloem, koekoeksbloem en rietorchis welig kunnen tieren. Daarvoor heeft Landschap Noord-Holland verschillende ingrepen laten uitvoeren. De duinrel die van oudsher door het gebied stroomde, is met behulp van een aquaduct hersteld. Hierdoor stroomt er regelmatig schoon duinwater naar het gebied en staan de lage delen in de winter half onder water. De bemeste bovenlaag van de percelen is op veel plekken tot 50 cm diep afgegraven. Daardoor is er weer een voedselarme ondergrond, waarop de ‘schrale’ planten die in het gebied thuishoren kunnen gaan groeien. Het aantal wilde planten en dieren in het Zeerijdtsdijkje is explosief toegenomen. Met name voor amfibieën is het nieuwe, door helder beekwater gevoede natuurgebied een aanwinst. De sloten en plasjes vormen voor menige gewone pad of rugstreeppad een prima plek om hun eieren te leggen. Ook diverse in het duingebied levende insecten hebben het Zeerijdtsdijkje ontdekt. Van de vele planten die in het gebied zijn opgekomen is de lisdodde een opvallende verschijning. Op veel plaatsen tussen het riet zijn de ‘sigaren’ te zien die deze planten aan het einde van de zomer vormen. Het gebied maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat.

Ligging
Bij Bakkum, net ten noorden van Castricum.
Ingangen

Start vanaf de Parkeerterrein Noorderstraat aan de Heereweg in Bakkum. Steek over en neem het klaphekje. Starten aan het Jan Miessenlaantje in Bakkum kan ook.

Toegangsvoorwaarden
Vrij toegankelijk voor wandelaars. In het broedseizoen gesloten.
Parkeergelegenheid
Parkeerterrein Noorderstraat van PWN. Te vinden langs de Heereweg in Bakkum.
Info seizoensgebonden
Het gebied is van 1 maart - 1 juli gesloten i.v.m. het broedseizoen
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Boeken en folders

PWN heeft in 2013 een nieuwe wandel- en fietskaart van het Noordhollands Duinreservaat gemaakt. De kaart is o.a. verkrijgbaar bij verkooppunten van duinkaarten, bezoekerscentra en diverse boekhandels.

Meer gebiedsinformatie vindt u op
http://www.schoonwatervallei.nl
Bron
Landschap Noord-Holland