Schoonwatervallei - Blauwe route

  • 3 KM
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Startpunt
Bakkum-Noord, parkeerterrein Noorderstraat, aan de Herenweg tussen Bakkum-Noord en Egmond-Binnen.

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij het startpunt van de route
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een blauwe driehoek
Kenschets
Beleef de overgang van duin en polder
Meer informatie vindt u op
www.schoonwatervallei.nl
Omschrijving
Dit is een route die duin en polder met elkaar verbindt.
De mooie overgang tussen duinen en duinpolders is bijzonder omdat er maar heel weinig plaatsen zijn waar de duinen niet worden begrensd door bebouwing of wegen. Hier, bij Bakkum-Noord, is het zicht vanuit de polder naar de duinen nog intact. In dit gebied bevond zich het Oer-IJ. Uit deze tijd zijn nog hoogteverschillen zichtbaar in het landschap. Een van de weilanden langs de route is aangewezen als archeologisch monument. In dit terrein aan de Bleumerweg te Bakkum, 8 hectare, liggen bewoningssporen uit de 6e tot de 9e eeuw verborgen. In deze periode ontwikkelde het rijk van de Friese koningen zich, werd Noord-Holland veroverd door de Franken vanuit het zuiden en introduceerde Bonifatius het Christendom in de regio.

Het gebied waarin de wandelroute loopt heet de Schoonwatervallei. Hier zijn mogelijkheden voor veehouders, natuur en voor natuurgerichte recreatie.

Tot 1990 was het Zeerijdtsdijkje (genoemd naar de historische waterkering) een intensief gebruikt landbouwgebied met maïsakkers en droge, bemeste weilanden. Door diverse aankopen en beheermaatregelen wordt het gebied langzaam maar zeker omgevormd tot schraal grasland met natte en drogere delen, waar planten als dotterbloem, koekoeksbloem en rietorchis welig kunnen tieren. Daarvoor heeft Landschap Noord-Holland in nauwe samenwerking met PWN, de beheerder van het aangrenzende Noordhollands Duinreservaat, verschillende ingrepen laten uitvoeren. De duinrel die van oudsher door het gebied stroomde, is met behulp van een duiker onder de Heerenweg hersteld. Hierdoor stroomt er weer schoon duinwater naar het gebied en staan de lage delen in de winter half onder water. De bemeste bovenlaag van de percelen is op enkele plekken afgegraven. Zo wordt het kwelwater beter benut. Dit zorgt ervoor dat er allerlei 'schrale' planten waaronder orchideeën in het gebied gaan groeien.
Met name voor amfibieën is het nieuwe, door helder beekwater gevoede natuurgebied een aanwinst. De sloten en plasjes vormen voor menige gewone pad of rugstreeppad een prima plek om hun eieren te leggen. Ook insecten hebben het Zeerijdtsdijkje ontdekt.
Bron
Landschap Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?