Noordhollands Duinreservaat / Duinen bij Heemskerk

Oppervlakte
1120 ha
Beheerder
PWN
Kenschets
Het duingebied bij Heemskerk wordt gekenmerkt door grote paraboolduinen en oude landbouwontginningen uit het einde van de 19e eeuw, met de boerderij 'de Kruisberg' als middelpunt.
Omschrijving
Het duinterrein bij Heemskerk wordt gekenmerkt door hele grote valleien die aan de oostzijde worden begrensd door paraboolduinen van wel 1,5 km. Het uitzichtduin op de Kruisberg ligt op zo'n groot paraboolduin. De grote vallei ten oosten van de Kruisberg leende zich bij uitstek voor grootschalige landbouwontginning. Die begon omstreeks 1880, maar de grote landbouwcrisis van 1895 maakte er een eind aan. Later werd het ontgonnen terrein gebruikt voor groente- en aardbeienteelt op veel kleinere schaal. De groenten en aardbeien waren voor de Amsterdamse markt, en op de terugweg werd uit de grote stad 'beer' meegenomen. In de tijd dat er nog geen riolering was, vervulde de beerton die functie. Daarom komen op enkele percelen nog steeds veel stenen pijpenkoppen en scherven tevoorschijn, die ooit in Amsterdamse beerputten zijn gegooid. Veel van deze tuinbouwpercelen zijn inmiddels verlaten en, vooral langs de Kruisbergweg, omgezet in speelvelden. Ten westen van de Kruisberg zijn in de jaren dertig van de 20e eeuw veel valleien in werkverschaffing beplant met Oostenrijkse dennen. Deze nu ongeveer 80 jaar oude bomen zijn erg beeldbepalend in het middengedeelte van het duinterrein. Naar het westen toe neemt de hoogte van de bomen af en maken ze geleidelijk plaats voor struikachtige begroeiing. Nog westelijker bepaalt natuurlijk duingrasland het beeld. De strandopgang naar het Heemskerkse strand is alleen per fiets bereikbaar en daarom nog relatief rustig, zelfs op mooie zomerdagen.
Als onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk.
Ingangen
Hoofdingangen: Kraaiennest, Rijksstraatweg, Heemskerk; Oudendijk, Heemskerk; De Rellen, Wijk aan Zee
Toegangsvoorwaarden
Toegang van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de overige toegangsvoorwaarden, kijk op www.pwn.nl
Kosten / verkooppunt
Voor een overzicht van de toegangskaartsoorten, verkooppunten en bestelmogelijkheid van jaarkaarten via internet, ga naar www.pwn.nl
Parkeergelegenheid
bij genoemde hoofdingangen
Toegankelijkheid honden
Honden zijn toegestaan, mits kort (en 'fysiek') aangelijnd.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland