Noordhollands Duinreservaat / Duinen bij Egmond

Oppervlakte
930 ha
Beheerder
PWN
Kenschets
De drie Egmonden hebben een rijke historie (abdij van Egmond-Binnen en het Slot op den Hoef in Egmond aan de Hoef) die onlosmakelijk verbonden is met het duingebied. Hoge duinen en een scherpe overgang van natuurlijk landschap naar cultuurlandschap.
Omschrijving
Dat de duinen van oudsher in gebruik zijn, geldt zeker voor de inwoners van 'De Egmonden': Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen. Zo is het aan hen te danken dat het duinterrein bij Egmond Binnen nog altijd wordt gekenmerkt door een redelijk ongeschonden binnenduinrand met lage duintjes. Bijna overal in Nederland is dit zogenaamde mientenlandschap omgezet in bloembollenakkers (de geestgronden achter de duinen!). Maar de Egmonders beweiden deze gronden al eeuwenlang met koeien, waardoor het landschap open is gebleven. Dankzij de combinatie van eeuwenlange begrazing en kalkrijk kwelwater zijn deze binnenduingraslanden bovendien erg bloemrijk: in juni zien ze rood en geel van de grote ratelaar en rietorchis. Vanaf de Van Oldenborghweg ziet u dit landschap in z'n volle glorie; met een geweldig uitzicht op Egmond Binnen met de karakteristieke contouren van de Abdij van Egmond. Het kalkrijke grondwater dat hier aan de oppervlakte uittreedt, vormt op sommige plaatsen poelen met een rijke amfibieƫnpopulatie. Er leven onder andere gewone padden, rugstreeppadden en salamanders. De talrijke dennenpercelen in het duinterrein zijn aangelegd in de dertiger jaren van de vorige eeuw, in het kader van de werkverschaffing. Werklozen moesten de grond drie steken diep omspitten en er vervolgens 16.000 jonge dennen per hectare in planten. Nu zijn deze bossen circa 80 jaar oud en beeldbepalend in het duinlandschap.
Als onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk.
Ingangen
Hoofdingangen: Middenweg; De Bleek
Toegangsvoorwaarden
Toegang van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de overige toegangsvoorwaarden, kijk op www.pwn.nl
Kosten / verkooppunt
Voor een overzicht van de toegangskaartsoorten, verkooppunten en bestelmogelijkheid van jaarkaarten via internet, ga naar www.pwn.nl
Parkeergelegenheid
Bij genoemde hoofdingangen
Toegankelijkheid honden
Honden zijn toegestaan, mits kort (en 'fysiek') aangelijnd.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland