Noordhollands Duinreservaat / Bergerbos

Oppervlakte
60 ha
Beheerder
PWN
Kenschets
Waar het zand van de jonge duinen over het oude landschap is gestoven tot aan ....
Omschrijving
"Het Bergerbosch is zeker het grootste bosch van Kennemerland en in karakter met geen ander bosch in de landstreek te vergelijken", zei Frederik van Eeden in 1882. De omvang is niet meer zo indrukwekkend, maar het Bergerbos is nog steeds bijzonder. De bodem bestaat uit oude duinen, die aan de westzijde gedeeltelijk zijn overstoven door jonge duinen. In de buurt van restaurant Duinvermaak dreigde het zand ook het landgoed Huis van Bergen te overstuiven. Daarom werd het duin vastgelegd en kon het aanwaaiende zand hier steile hellingen vormen. In het bos is het oude landgoedkarakter nog steeds heel goed te herkennen. In het oorspronkelijke ontwerp, gemaakt voor jonkheer Studler van Zurck, vormden de lange parallelle lanen zichtassen. Nog steeds leiden de Sparrenlaan en Jan Willemslaan uw blik naar de Oude Hof. Tussen deze lanen ligt het oude bosgedeelte. U vindt er grillige eiken met een ondergroei van mossen of weelderige hulst, ook zo'n typische begeleider van oud bos. De eiken zijn eens geplant en geƫxploiteerd als eikenhakhout: de bast werd eraf geklopt en verkocht als grondstof voor de leerlooierij. Op de zure, voedselarme oude duinen en volop in de westenwind bleven de eiken miezerig, met een zeer rijke begroeiing van mossen op de takken en stammen. In het noordelijke deel kon het bos veel hoger worden, dankzij de beschutting van het hoge duin. Daar vindt u nu een 'bosch' van eiken en beuken tot wel 20 meter hoog.
Als onderdeel van het Noordhollands Duinreservaat, maakt het Bergerbos deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk.
Ingangen
Hoofdingang: Zwarteweg, hoek Breelaan/Duinweg, Bergen
Toegangsvoorwaarden
Alleen toegang van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Voor de overige toegangsvoorwaarden, kijk op www.pwn.nl
Kosten / verkooppunt
Het Bergerbos is vrij toegankelijk.
(Voor het overige deel van het Noordhollands Duinreservaat dient u in het bezit te zijn van een geldige toegangskaart. Voor een overzicht van de toegangskaartsoorten, verkooppunten en bestelmogelijkheid van jaarkaarten via internet, ga naar www.pwn.nl)
Parkeergelegenheid
Bij genoemde hoofdingang
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

In de broedperiode, van 15 maart tot 15 juni, dient uw hond (kort en 'fysiek') aangelijnd te zijn.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Routes in Noordhollands Duinreservaat / Bergerbos