Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Oppervlakte
1660 ha
Beheerder
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Kenschets
Het gebied ligt in het hart van Noord-Holland, tussen Alkmaar en Haarlem. Het meer van 660 hectare biedt talrijke mogelijkheden voor recreatie op en in het water. Rondom het meer liggen recreatieterreinen (Dorregeest, De Hoorne, Uiterdam, De Woudhaven, Zwaansmeer en eiland Pannekoek) met stranden, lig- en speelweiden en een dagkampeerterrein. In het gebied zijn diverse wandelroutes die door het mooie polderlandschap lopen en er zijn diverse mooie kanoroutes over het meer. Heel bekend is de fietsroute “Pontjesroute”; een absolute aanrader.
Omschrijving

De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. U kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchideeën en zonnedauw. Ten noorden van het dorpje De Woude aan de rand van het eiland is nog een klein stukje oerbos. In dit moerasbos staan berken. Dit duidt erop dat er zout aanwezig is. Dit komt uit de tijd dat het meer nog in verbinding stond met de zee. Ook staan er lijsterbessen, grauwe wilgen en enig kraaiheide. Er zijn minstens 21 vissoorten aangetroffen. Vooral brasem, paling, blankvoorn en snoekbaars komen veelvuldig voor. Veel weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes. In de nabije omgeving bevinden zich diverse interessante dorpen, molens en forten. Na de droogmaking van de Schermer rond 1657, bleef het Alkmaarder- en Uitgeestermeer als een restant van deze grote veenplas bestaan. Tot dan was het Alkmaardermeer, dat in de Middeleeuwen nog Lange Meer werd genoemd, een uitloper van een enorme waterplas die liep van het IJ tot aan de Heerhugowaard. De huidige dorpen Akersloot, Uitgeest en Markenbinnen waren toen nog havenplaatsen.

Ingangen

Er zijn ingangen bij Dorregeest, Zwaansmeer, De Hoorne, Uiterdam en De Woudhaven en recreatieeiland Pannekoek. De bereikbaarheid wordt in detail beschreven op onze website.

Toegangsvoorwaarden
Vrij toegankelijk.
Parkeergelegenheid
Diverse parkeerterreinen (gratis parkeren).
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

Honden mogen de recreatieterreinen van 1 april tot 1 oktober alleen kort aangelijnd betreden, behalve bij de zwemplekken. Honden mogen van 1 oktober tot 1 april los lopen. Uiteraard dienen uitwerpselen opgeruimd te worden.
Boeken en folders

Algemene folder van het gebied, de Pontjes(fiets)- en kanoroutesfolder en een overzichtskaart van het gebied zijn te verkrijgen bij het Informatiecentrum ‘De Blankert’ (voor meer informatie, kijk onder 'bezoekerscentra').

Bron
Recreatie Noord-Holland