Westwouderpolder

  • 7 KM
Beheerder
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Startpunt
Het begin en het einde van de wandeling is bij het dorpje De Woude, nabij recreatieterrein De Woudhaven.

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Diverse parkeerterreinen (gratis).
Kenschets
Deze wandelroute loopt op de rand van de vogelrijke Westwouderpolder langs het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Meer informatie vindt u op
http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/document
Omschrijving

Natuur
De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. U kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchidee├źn en zonnedauw. Veel weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes.


Historie
De circa 150 bewoners van de veenpolder kwamen in de 17e eeuw op een eiland te wonen door het graven van de Markervaart. Een groot deel van de polder is tegenwoordig een natuurreservaat van Staatsbosbeheer waar weidevogels zoals de grutto, tureluur en zeldzame kemphaan in flinke aantallen broeden.


Cultuur
Dorpen en forten.


Bron
IVN Consulentschap Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?