Waterland Oost

Oppervlakte
1150 ha
Beheerder
Staatsbosbeheer
Kenschets
Een landschap voor fijnproevers.
Omschrijving
Waterland, gelegen boven Amsterdam, vertelt een fraai landschapsverhaal vol verre horizonten, open wateren, soms met rietvelden erlangs, bruggetjes, weidemolens en kerktorens in de verte. Dit verhaal is duizenden jaren geleden begonnen toen achter de duinen een moerasgebied ontstond. Afgestorven planten vormden er heel langzaam maar zeker een dikke laag veengrond. Nat land bracht niets op en daarom staken onze voorvaderen in de middeleeuwen de spaden in de grond. Sloten werden gegraven en molens maalden het water weg. Moerasland werd weiland. Het water zakte, maar tegelijkertijd ook de veengrond! Er moesten dijken worden aangelegd om het land tegen de Zuiderzee te beschermen. Andere weidegebieden die u in Waterland aantreft zijn geen veenweidegebieden maar droogmakerijen: grote meren die door mensen zijn drooggemalen en omgezet in landbouwgrond. Dit cultuurlandschap staat bekend om z’n schoonheid en mooie dorpjes, maar biedt ook plaats aan hoge natuurwaarden. Met name weidevogels als de grutto en de kievit hebben het hier goed. Ook de zeldzame kemphaan komt hier nog voor. Daarnaast kunnen ook plantenliefhebbers hun hart ophalen aan soorten als de rietorchis, ronde zonnedauw, veenpluis, kale jonker, moerasviooltje en koningsvaren. Het voorkomen van heemst en veenwortel laat nog de vroegere zoute invloed van de Zuiderzee op dit landschap zien.
Ingangen
nvt
Toegangsvoorwaarden
Het gebied is vrij toegankelijk via de fietspaden en openbare wegen. Ook vanuit een boot of kano is het gebied prima te beleven. Uitstappen is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
Parkeergelegenheid
Afhankelijk van waar u begint kunt u meestal wel uw auto kwijt. Langs de Uitdammerdijk zijn diverse parkeerplaatsen en ook bij de dorpen Durgerdam, Zuiderwoude en Watergang kunt u parkeren.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Boeken en folders
VVV
Bron
Staatsbosbeheer