Waterland

Oppervlakte
30 ha
Beheerder
Landschap Waterland
Kenschets
Een landelijk gebied tussen Amsterdam-Noord, Zaandam, Hoorn en het Markermeer, waar u rust, uitgestrekte weilanden met grazende koeien en veel water vindt.
Omschrijving
In het voorjaar versieren pinkster-, koekoeks- en boterbloemen de slootkanten. Ook ziet u er planten als ruwe bies, echte lepelblad en heemst. Verder zijn er verschillende zoogdieren gesignaleerd, zoals de meervleermuis en de noordse woelmuis.

Vogelsoorten die veel voorkomen zijn weidevogels als de grutto, scholekster, wulp, kievit, tureluur, watersnip en kemphaan. Daarnaast bevinden zich in het gebied vele broedvogels, trekvogels en grazende vogels.

Waterland is het gebied ten noorden van Amsterdam. De naam Waterland is zeer toepasselijk voor dit waterrijke gebied. Het gehele gebied ligt onder de zeespiegel en wordt begrensd door dijken. Direct achter de dijken ligt een aantal meertjes. Deze zijn ontstaan door doorbraken van de Zuiderzee, zoals het Kinselmeer. 6.000 jaar geleden was het een waddengebied met daartussen zeegaten. Door ophoging van de wadden raakten de zeegaten verstopt en werd het gebied afgesloten van de zee. Er ontstond daardoor een moerasgebied waar planten groeiden. Uit de resten van deze planten ontstond na verloop van tijd veen. Door toename van de bevolking was men genoodzaakt het veen te ontginnen. In de loop der jaren ontstond het mooie landschap op Waterland, een natuurrijk plekje in Noord-Holland.
Ingangen
De bereikbaarheid wordt in detail beschreven op onze website.
Toegangsvoorwaarden
Vrij toegankelijk.
Parkeergelegenheid
Diverse parkeerterreinen (gratis parkeren)
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

In het merendeel van de gebieden dienen honden aan de lijn te blijven. Dit is om de rust te bewaren in de natuur. Op borden staat aangeven waar honden niet mogen komen of aangelijnd moeten. Een aantal wandelroutes in Waterland gaat deels over grasdijken of weilanden. Hier zijn honden niet toegestaan.


In het dagrecreatiegebied Hemmeland is een ‘Hondenlosloop gebied’. Hier mag uw hond vrij rond lopen. In de andere gebieden geldt de regel dat honden aan de lijn moeten. In het Purmerbos is een deel van het gebied verboden voor honden. Dit gebied is ten zuiden van de Groeneweg. In het noorden van het Purmerbos is een hondenlosloop terrein.


Daar waar uw hond los loopt moet hij wel onder appèl blijven. In de rest van het gebied moeten honden aan de lijn. Op de gemarkeerde wandelroutes in Waterland zijn de delen die over grasdijken of weiland gaan verboden voor honden.

Dit is afhankelijk van de plaatselijke verordening in de diverse gemeenten.
Boeken en folders
In totaal zijn er door Landschap Waterland zes fietsroutes, twaalf kanoroutes, twee roeibootroutes en tweeentwintig wandelroutes uitgezet.
Bron
Recreatie Noord-Holland