Tafelberg- en Blaricummerheide

Oppervlakte
132 ha
Beheerder
Goois Natuurreservaat
Kenschets
De Tafelberg- en Blaricummerheide worden door de Oude Naarderweg (een zandweg) van elkaar gescheiden. Ze vormen een van de meest geaccidenteerde heidevelden van het Gooi. Natuurlijk moet de Tafelberg het hoogste punt van de regio worden ‘beklommen’. De schaapskooi is een bezoek waard. Ook de leemkuilen met hun bijzondere vegetatie zorgen voor een aangename afwisseling.
Omschrijving
De Tafelberg- en Blaricummerheide is een hoog gelegen, glooiend heideterrein. Het landijs in de Risz-ijstijd heeft deze hoogteverschillen veroorzaakt. Ook de kleine Noorderheide (10 ha) aan de overzijde van de Boissevainweg kan tot dit heidegebied worden gerekend. Vanwege bewoningsresten uit het Neolithicum en uit de IJzer- en Bronstijd is dit heideveld aangewezen als archeologisch monument.
De Tafelberg is met een top van 36,4 m boven NAP het hoogste punt van deze heide. Een oriëntatietafel die ooit op deze heuvel stond verklaart de naam "Tafelberg". Van deze tafel is slechts een scherf overgebleven, te bekijken in het Goois Museum te Hilversum.

In de hei liggen veel kuilen. De grotere kuilen zijn leemkuilen. De bewoners van het Gooi haalden hier vroeger de leem, een soort klei, vandaan om er de vloer en het erf van hun boerderij mee te verharden. Op de leemrestanten in en om de kuilen komt een bijzondere flora voor die uniek is voor Nederland. Om deze planten te beschermen zijn de kuilen in voorjaar en zomer afgerasterd om zo betreding door mens en dier te verhinderen. Het leem is in de Risz-ijstijd met gletsjerijs aangevoerd uit het Noorden. Uit de andere, meestal wat kleinere kuilen werd grint of (metsel)zand gehaald. Opvallend is de 11 ha grote kuil in het terrein. Hieruit is in 1927 het zand gehaald om het tracé van de eerste weg Amsterdam-Amersfoort, nu rijksweg A1, aan te leggen.

De heide wordt sinds 1990 door Drentse heideschapen en sinds 1991 door runderen begraasd om vergrassing en verbossing tegen te gaan. De effecten zijn positief. De specifieke heidevegetatie met diversen kruiden en (korst)mossen hebben zich goed kunnen ontwikkelen. De dieren lopen in een omrasterd gebied van (samen met de Blaricummerheide) 130 ha. Op zondagmiddag is de schaapskooi van binnen te bezichtigen. IVN-natuurgidsen zijn dan aanwezig om informatie te geven.
Ingangen
Meerdere ingangen
Toegangsvoorwaarden
Vrije toegang volgens de ter plekke geldende voorwaarden.
Parkeergelegenheid
Ja
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

In het hele begrazingsgebied.
Boeken en folders
"Goylant te voet"
Een wandelgids waarin 13 wandelingen door de gebieden van het Goois Natuurreservaat aan de hand van genummerde routepaaltjes en kaarten, uitvoerig zijn voorzien van wetenswaardigheden.
Voor 7,90 Euro verkrijgbaar bij het Goois Natuurreservaat.

"Goylant per fiets"
Een gids waarin een noord- en zuidroute door het Gooi, elk ongeveer 30 km, uitvoerig wordt beschreven. De gedetailleerde kaarten, de fraaie foto's en de vele wetenswaardigheden geven een schat aan informatie over deze streek.
Voor 10,00 Euro verkrijgbaar bij het Goois Natuurreservaat.

Bron
Goois Natuurreservaat