Spanderswoud

Oppervlakte
294 ha
Beheerder
Goois Natuurreservaat
Kenschets
Spanderswoud. Niet alleen een naam die tot de verbeelding spreekt. Ook het woud zelf wordt naarmate het op leeftijd komt steeds fraaier, afwisselender en spannender. Kortom een bos dat zijn naam eer aan doet.
Omschrijving
Het Spanderswoud is samen met Kamphoeve en de Fransche Kamp een bosgebied met in het centrum een klein heideveld en aan de Hilversumse zijde een aantal grillig verlopende waterpartijen. Oorspronkelijk was het een produktiebos van loof- en naaldhout. Sinds 1981 is gewerkt aan een omvorming naar natuurlijk bos. Het einddoel van deze omvorming is een bos met inheemse boomsoorten dat zichzelf in stand kan houden. Door het omtrekken van bomen en het laten liggen van geveld hout, zijn meer diersoorten in staat om schuil- en broedgelegenheid te vinden en krijgen planten en jonge bomen groeikansen.

Het gedeelte de Fransche Kamp is van oorsprong een heidegebied waar nu prachtige, oude, grillige vliegdennen en veel jong loofhout in diverse soorten te vinden zijn. Een deel van dit natuurgebied is in gebruik als seizoenkampeerterrein. Dichtbij de ingang ligt de enige trimbaan die het Goois Natuurreservaat rijk is. Het is een bekend paddestoelengebied waar veel mensen in de herfst van komen genieten. Van 1 maart tot 1 oktober mogen er geen honden komen en is het kampeergedeelte niet vrij toegankelijk.

Kamphoeve dat in het noordoostelijke deel van het Spanderswoud ligt was oorspronkelijk een eikenhakhoutbos dat later is omgevormd tot een eikenspaartelgenbos. Eén telg (tak) van elke stam werd gespaard, de rest werd stelselmatig gekapt. De gespaarde telgen vormen nu het eikenbos; het spaartelgenbos. Plaatselijk staat er jong naaldhout en berk. Ooit stond hier de boerderij "Kamphoeve".
Ingangen
Meerdere ingangen
Toegangsvoorwaarden
Vrij toegankelijk.
Parkeergelegenheid
Ja, aan de Bussummergrintweg / Spanderslaan te Hilversum.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

Tijdens broedseizoen van 15 maart tot 15 juli.

Op het seizoenkampeerterrein de Fransche Kamp zijn honden van 1 maart tot 1 oktober verboden. Voor de trimbaan geldt het hele jaar een verbod voor honden.
Boeken en folders
"Goylant te voet"
Een wandelgids waarin 13 wandelingen door de gebieden van het Goois Natuurreservaat aan de hand van genummerde routepaaltjes en kaarten, uitvoerig zijn voorzien van wetenswaardigheden.
Voor 7,90 Euro verkrijgbaar bij het Goois Natuurreservaat.

"Goylant per fiets"
Een gids waarin een noord- en zuidroute door het Gooi, elk ongeveer 30 km, uitvoerig wordt beschreven. De gedetailleerde kaarten, de fraaie foto's en de vele wetenswaardigheden geven een schat aan informatie over deze streek.
Voor 10,00 Euro verkrijgbaar bij het Goois Natuurreservaat.

Bron
Goois Natuurreservaat