Bikbergen

Oppervlakte
55 ha
Beheerder
Goois Natuurreservaat
Kenschets
Bikbergen is een aaneengesloten, zeer afwisselend bos met oude beukenlanen en een akker uit de middeleeuwen. Ook de fraai gelegen, statige villa’s in de bosranden maken een wandeling aantrekkelijk.
Omschrijving
Bikbergen bestaat grotendeels uit naoorlogs bos met zowel loof- als naaldhout. Er zijn twee in 1933 geplante percelen Douglassparren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de toenmalige boswachter deze bomen ten koste van veel nacht- en gemoedsrust weten te behoeden voor de noodkachels van de Gooise bewoners. De rest van het jonge bos ter plaatse is daar wel in verdwenen. De douglassen naderen nu de 30 m hoogte.

Diverse beukenlanen zijn in 1820 aangelegd en die leeftijd is de bomen aan te zien. Dit soortenrijke bos is de woonplaats voor vele vogelsoorten en vleermuizen. Het gebied heeft een redelijk open karakter door de ruime lanen en de aanwezigheid van een aantal akkers.

Op het dagrecreatieterrein "De Steen" ligt, gedeeltelijk uitgegraven, een kalkzandsteenformatie. Deze zachte steen kon ter plekke samenkitten uit kalkhoudend door rivieren aangevoerd zand. Bij de ontginning in de vijftiger jaren werd de bodem diep omgespit door werkloze mannen uit Amsterdam. Deze kwamen "een steen" tegen. "Graaf maar uit" zei de boswachter en toen hij een dag later terug kwam, was de kalkzandsteen goeddeels blootgelegd zoals nu nog te zien is.
Ingangen
Meerdere ingangen
Toegangsvoorwaarden
Vrije toegang volgens de ter plekke geldende voorwaarden
Parkeergelegenheid
Ja
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

In het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli
Boeken en folders
"Goylant te voet"
Een wandelgids waarin 13 wandelingen door de gebieden van het Goois Natuurreservaat aan de hand van genummerde routepaaltjes en kaarten, uitvoerig zijn voorzien van wetenswaardigheden.
Voor 7,90 Euro verkrijgbaar bij het Goois Natuurreservaat.

"Goylant per fiets"
Een gids waarin een noord- en zuidroute door het Gooi, elk ongeveer 30 km, uitvoerig wordt beschreven. De gedetailleerde kaarten, de fraaie foto's en de vele wetenswaardigheden geven een schat aan informatie over deze streek.
Voor 10,00 Euro verkrijgbaar bij het Goois Natuurreservaat.

Bron
Goois Natuurreservaat