Waterberging Twisk/Oostermare

Oppervlakte
38 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Dat natuur en waterberging goed samen kunnen gaan bewijst dit gebied. Het is het een belangrijk vogelkijkgebied. Het is 38 hectare groot en kan bij hevige regenval circa 100.000 m³ water bergen. Daardoor overstroomt de rest van dit deel van West-Friesland niet. Dit volstromen zal één keer in de 5 à 10 jaar plaatsvinden. Om het water te beheren, kent het gebied een inlaatwerk en een uitlaatwerk.
Naast de waterbergingsfunctie is het gebied een stapsteen in de Ecologische Hoofdstructuur en wel in de verbindingszone Aartswoud-Medemblik.
Omschrijving

Het grootste deel van het gebied dient als waterberging in perioden van overvloedige regenval. Het is een ondiep plaasengebied dat veel vogels trekt.

Ligging
In de omgeving van Opperdoes
Ingangen

Via de weg langs de Westfriese Zeedijk (N 239) is een parkeerterrein met in de omgeving een observatiepunt bereikbaar. Langs het gebied loopt aan de zuidkant een fietspad over de Wester- en Oostermare en het Marepad.

Parkeergelegenheid
Vanaf de N 239 op het parkeerterrein
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden zijn op het fietspad langs de zuidkant van het gebied toegestaan.
Bron
Landschap Noord-Holland