Opmeerder Wuiver

Oppervlakte
12 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Dit is een oude kade langs een oud riviertje (een wuiver). Het werd de latere ‘banne’ of gemeentegrens. Daarom staat er bij de Herenweg, bij het begin van het pad, een grenspaal. In 2010 heeft Landschap Noord-Holland dit gebied opengesteld voor wandelaars.

Omschrijving
West-Friesland was een drassig gebied met een veenpakket van twee tot vier meter dikte. Dat veendek is 3000 jaar geleden ontstaan. Het water uit dat veenpakket stroomde via veenrivieren naar de Zuiderzee. De Gouwe, ten oosten van Hoogwoud, was zo'n veenrivier die het water afvoerde. Op die Gouwe kwamen vele kleine stroompjes of wuivers uit. We kennen de Opmeerder Wuiver, Groene Wuiver, Korte Wuiver en Aartswouder Wuiver. Het woord ‘(‘t)wuiver’, ‘(‘t)woiver’ of ‘(‘t)weiver’ duidt op een waaierend (wuivend) kronkelend stroompje.
Ingangen
Bij de oude banpaal in Hoogwoud begint het pad.
Bron
Landschap Noord-Holland