Het Streekbos

Oppervlakte
72 ha
Kenschets
Het bos werd aangelegd in 1978 na een landinrichting van de polder Het Grootslag. Het bos ligt deels op oude landbouwgrond en deels in een watergebied dat was ontstaan na een oude dijkdoorbraak. Het bos loopt over in het natuurgebied De Weelen. Het bos is 58 hectare groot, maar wordt sinds half juni 2006 uitgebreid naar 72 hectare. Het beheer ligt in handen van Recreatieschap Westfriesland (RSW). De nieuwe grond wordt gepacht van Staatsbosbeheer, de beheerder van de De Weelen
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Bron
IVN Consulentschap Noord-Holland