Het Egboetswater

Oppervlakte
24 ha
Kenschets
Het Egboetswater is een mooi, rustig gebied. Het bestaat uit water, bos en weide en is wijds opgezet.
Vele (water) vogels gebruiken dit gebied als foerageerplek en als vlucht- en rustplaats.
Het recreatiegebied maakt deel uit van het oude karakteristieke Westfriese krekenlandschap. In de jaren zeventig werden gronden en plassen opnieuw ingericht en werd er bos aangeplant. De ecologische oevers zijn van eind jaren negentig en zorgen voor een natuurlijke grens tussen water en agrarisch land.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Bron
IVN Consulentschap Noord-Holland