De Schorren

Oppervlakte
6680 ha
Beheerder
Natuurmonumenten
Omschrijving
Dit natuurgebied bestaat grotendeels uit onbegroeide slikken die bij hoog water onder water staan. Voor zeehonden en weekdieren is dit deel van de Waddenzee een kraamkamer; veel vogels vinden er hun voedsel. De kwelders (schorren) zijn begroeid met zoutminnende planten als zeekraal, zulte en lamsoor. Hier broeden onder meer lepelaar, scholekster en visdiefje. De Schorren vormen een belangrijke hoogwatervluchtplaats voor wadvogels. 's Winters verblijven in het gebied veel eenden, rotganzen en steltlopers zoals rosse grutto en regenwulp.
Toegangsvoorwaarden
Te overzien vanaf de Waddendijk.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan
Honden zijn niet welkom.
Bron
Natuurmonumenten