Noordduinen

Oppervlakte
347 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Duinstrook tussen Callantsoog en Den Helder
Omschrijving

De Noordduinen zijn een provinciaal aardkundig monument. Het zijn zogenaamde grijze duinen die veelal begroeid zijn met een teer tapijt van buntgras, rendiermos en andere korstmossen. Na het vertrek van Defensie uit de omgeving van het Botgat is dit opnieuw ingericht. In de natte duinvalleien zijn veel bijzondere planten te vinden. De Noordduinen vormen een belangrijke broedplaats voor tapuiten.

Ingangen

Vanaf de Duinweg van Callantsoog naar Den Helder zijn er een aantal toegangen tot het gebied. Er loopt ook een fietspad van noord naar zuid.

Parkeergelegenheid
Op diverse plaatsen langs de Duinweg.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden aan de lijn toegestaan
Bron
Landschap Noord-Holland