Mariëndal

Oppervlakte
53 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Een perceel bollengrond is ingericht als natuur met waterpartijen en lage duintjes.
Omschrijving

In 2006 is het bollenland op deze plek opnieuw ingericht en is een landschap ontstaan dat vroeger op veel plaatsen langs de duinen lag. Een nollengebied met lage duintjes en kreeklopen waar het water uit de duinen wordt opgevangen en langzaam wegstroomt naar het polderland.De bemste bovenlaag van 30-50 centimeter is afgegraven en afgevoerd. Het wordt begraasd door Schotse hooglanders om de natuur zo open mogelijk te houden. Inmiddels zijn er duingraslandplanten gaan groeien en soorten van natte duivalleien. Mariëndal is aantrekkelijk voor veel soorten broedvogels, maar het is ook een plek die gebruikt wordt door vogels die willen rusten of er voedsel zoeken.

Ingangen

Vanaf het bezoekerscentrum De Helderse Vallei is Mariëndal goed bereikbaar. Een deel is ingericht als struinnatuur.

Parkeergelegenheid
Bij bezoekerscentrum De Helderse Vallei
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Bron
Landschap Noord-Holland