Kruiszwin

Oppervlakte
34 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Waterberging bij Anna Paulowna met zwerfnatuur
Omschrijving

Tot in de 19e eeuw was de huidige Kop van Noord-Holland een waddengebied. Het Kruiszwin werd indertijd omgeven door kwelders en slikken. Na inpoldering veranderde de omgeving langzaam in bollenland, maar in het Kruiszwin zelf komen nog steeds brakke levensgemeenschappen voor. Een unieke situatie.


De de inpolderingen van de Waddenzee is de huidige Kop van Noord-Holland ontstaan. Met de inpoldering van 1846 ontstond de Anna Paulownapolder waar het Kruiszwin in ligt. De geschiedenis van het oude wadkrekensysteem is ook na inpoldering nog steeds goed uit het landschap af te lezen. Het Kruiszwin bijvoorbeeld, maakte onderdeel uit van het grote wadkrekensysteem dat vervolgens via het Lage Oude Veer uitmondde in de Waddenzee.


Het meest opvallende fenomeen in het Kruiszwin is de zeer sterke kwel van zout grondwater. Zilte tot brakke omstandigheden zijn een zeldzaamheid geworden binnen het Noord-Hollandse grondgebied. Er komen riet- en graslanden voor met veel brakke soorten, waaronder zulte, zilte rus, zilte schijnspurrie, aardbeiklaver en stomp kweldergras.


Deze bijzondere situatie in het Kruiszwin biedt ook grote kansen voor de verdere ontwikkeling van brakke tot zoute levensgemeenschappen. Door middel van een natuurontwikkelingsproject worden bollenvelden in de directe omgeving omgevormd tot zilte grasland- en moerasvegetaties.

Ligging
Dit gebied ligt direct ten noorden van Anna Paulowna.
Ingangen

U kunt via de Poldertuin aan de Molenvaart in Anna Paulowna het terrein betreden. Ook loopt er een fietspad rond het terrein. In het gebied zijn wandel- en struinpaden.

Parkeergelegenheid
In Anna Paulowna
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden aangelijnd toegestaan.
Bron
Landschap Noord-Holland