Kooibosch en Luttickduin

Oppervlakte
57 ha
Beheerder
Staatsbosbeheer
Omschrijving
Zoals de naam al aangeeft is het Kooibosch een oude Eendenkooi. In het bos tref je dan ook de kooiplas aan. De plas is ontstaan bij een dijkdoorbraak rond 1600, waaromheen een (hakhout)bos werd aangelegd. De vangarmen van de eendenkooi zijn nu grotendeels dicht gegroeid. In het bos broeden onder andere de groene specht en roofvogelsoorten als buizerd, havik en sperwer. Daarnaast komen ook vleermuizen voor. Een ander deel van de dijkdoorbraak is later verlandt. Nu groeien daar belangrijke soorten als vlozegge, blauwe zegge, rietorchis, brede orchis en galigaan. Ten noorden van het Kooibosch ligt het Luttickduin of de Luttjenollen. Net zoals nu op het strand komt er achter elk klein dingetje, in de luwte, een hoopje zand te liggen. Soms kon dit hobbeltje zand uit groeien tot een duintje; een nol. Door de invloed van de zee en door egaliseringen ten behoeve van de landbouw zijn veel nollen aan de binnenduinrand verdwenen. Dit maakt het Luttickduin extra bijzonder. De nollen zijn begroeid met buntgras, heide en bomen.
Ingangen
Het gebied ligt naast Callantsoog en is vanuit het dorp gemakkelijk bereikbaar. Ook vanaf de westerweg aan de andere kant is het gebied toegankelijk.
Toegangsvoorwaarden
Het Luttickduin is vrij toegankelijk. Het Kooibosch is omwille van de natuurwaarden en de rust afgesloten. In de zomer en op aanvraag worden excursies georganiseerd.
Parkeergelegenheid
In het dorp en aan de westerweg is parkeergelegenheid.
Info seizoensgebonden
Het gebied is seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan
Bron
Staatsbosbeheer