Balgzandpolder

Oppervlakte
7 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Een reserve hoogwatervluchtplaats achter de Balgzanddijk met vogelkijkscherm en vogelfotohut.
Omschrijving
Op een voormalige akker in de Balgzandpolder is een hoogwatervluchtplaats voor vogels ingericht. Het ligt vlakbij Balgzand dat belangrijk is vanwege de bijzondere vogelrijkdom. Honderdduizenden vogels zoeken bij laagwater voedsel in de wadbodem. Bij hoogwater verhuizen de vogels naar de schorren aan de voet van de dijk óf naar rustige binnendijks gelegen plekken. Veel van deze binnendijkse gebieden zijn echter verdwenen of ongeschikt geworden. Zolang vogels de schorren kunnen gebruiken, is dit geen probleem. Maar er zijn omstandigheden bijvoorbeeld bij springtij, harde noordwestenwind of bij verstoring door mensen, waarbij de vogels ergens binnendijks een plek moeten vinden. Daarom is dit gebied in de Balgzandpolder zo belangrijk.

Dit gebied heeft een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats. Maar daarnaast zijn er altijd vogels te zien. Overwinterende eenden bijvoorbeeld, in het voorjaar broedende plevieren en regelmatig in de nazomer een kleine zilverreiger.
Ingangen
Industrieterrein Oostoever te Den Helder. Direct over de brug rechts ligt een parkeerterrein en een observatiepost.
Toegangsvoorwaarden
Niet toegankelijk, goed te overzien vanaf uitkijkpunt.
Parkeergelegenheid
Ja
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
N.v.t.
Boeken en folders
In de Balgzandpolder hebben we een verdiepte hut geplaatst voor het fotograferen van wad- en watervogels. Er zijn al schitterende foto's gemaakt. Hij is door iedereen te reserveren.
Bron
Landschap Noord-Holland