Noordhollands Duinreservaat

Oppervlakte
5300 ha
Beheerder
PWN
Kenschets
Duinen, van laag tot hoog, van witblond tot donkergroen en paars: een van de grootste en rijkste natuurgebieden van ons land.
Omschrijving
Het Noordhollands Duinreservaat is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het golvende duinterrein strekt zich uit vanaf de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen: ruim 20 kilometer lang en gemiddeld zo’n 2,5 km breed. Vanwege de uitgestrektheid en de grote afwisseling in begroeiing, hoogte, vochtigheid, kalkgehalte en menselijk gebruik in het verleden, komt er een ongekend groot aantal planten- en diersoorten voor in dit uiterst waardevolle reservaat. Niet voor niets maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. Daarnaast bevat het een schat aan historische resten en overblijfselen.
De historie van het Noordhollands Duinreservaat gaat ruim een eeuw terug. In 1903 verwierf de provincie Noord-Holland het landgoed Bakkum. In 1920 werd het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) opgericht voor de winning en distributie van drinkwater over de provincie. De terreinen werden tevens opengesteld voor het publiek. Na 1933 worden de bezittingen verder uitgebreid. Spoedig voorziet PWN bijna geheel Noord-Holland van schoon drinkwater. Alleen Amsterdam houdt haar eigen waterleidingduinen. Het beheer van de duinterreinen wordt nu ook een taak van PWN (in opdracht van de provincie).
Vanaf 1960 neemt het belang van recreatie en natuurbescherming in het duingebied sterk toe, naast de bestaande functies van zeewering en waterwinning. Om voldoende drinkwater te kunnen leveren, zonder de natuur aan te tasten, ontwikkelt PWN nieuwe wintechnieken in de duinen. In 1992 worden de Wimmenummerduinen aangekocht, waarmee het duinreservaat op haar huidige grootte van 5300 hectare komt.
Vanwege zijn omvang is het duinreservaat voor natuurwegwijzer.nl opgedeeld in zeven deelgebieden; voor elk is een aparte beschrijving gemaakt.
Ingangen
Zie de beschrijving per deelgebied.
Toegangsvoorwaarden
Toegang van zonsopgang tot zonsondergang, op wegen, paden en speelterreinen

  • Gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
  • Fietsen op onverharde paden toegestaan tot 10.30 uur, tenzij anders aangegeven

Voor de overige toegangsvoorwaarden, kijk op www.pwn.nl
Kosten / verkooppunt
Voor een overzicht van de toegangskaartsoorten, verkooppunten en bestelmogelijkheid van jaarkaarten via internet, ga naar www.pwn.nl
Parkeergelegenheid
Zie de beschrijving per deelgebied
Info seizoensgebonden
Voor enkele delen geldt een (seizoens-)beperking m.b.t. de toegankelijkheid; zie de beschrijving per deelgebied.
Toegankelijkheid honden
Honden zijn toegestaan, mits kort (en ‘fysiek’) aangelijnd.
In het gebied Bergerbos geldt het aanlijngebod voor honden van 15 maart tot 15 juni.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland