Fort Veldhuis

Oppervlakte
9 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Fort uit de Stelling van Amsterdam te midden van natuur- en recreatiegebied.
Omschrijving

In het begin van de 20ste eeuw is er een ring van forten gebouwd rond Amsterdam, die bekend is geworden als de Stelling van Amsterdam. Deze forten hebben veel betekend voor het landschap. Inmiddels zijn ze veroverd door de natuur en begroeid geraakt met bomen en struiken. Op zich al waren het oases van stilte. Bovendien hebben ze de omringende gebieden gevrijwaard voor nieuwe bebouwing. Vaak waren de aanpalende polders bestemd voor een waterlinie. Bij een vijandige aanval kon in enkele dagen tijd via een ingenieus stelsel van sloten, sluisjes en stuwen een ring van plassen worden gecreƫerd rond zowat de hele stelling. Nu al deze forten voor defensie geen dienst meer doen worden ze niet alleen beschermd omdat ze landschappelijk zo aantrekkelijk zijn, maar ook omdat ze een natuurlijke corridor vormen voor planten en dieren. Op de zandafdekkingen, de taluds en in de grachten komen veel dieren en planten voor die elders in Noord-Holland al lang verdwenen zijn. Hier broeden de zeldzame dodaars en soms de steenuil. Fort Veldhuis wordt gebruikt door de Aircraft Recovery Group die het fort restaureert en openstelt. Bij Fort Veldhuis is een groot gebied aan weerszijden van de Liniedijk met natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden.

Ingangen

Ingangen aan de Genieweg (ten zuiden van Communicatieweg) tussen Heemskerk en Assendelft.

Toegangsvoorwaarden
Het fort is door Landschap Noord-Holland verhuurd aan de Aircraft Recovery Group. Zij stellen het fort elke eerste zondag in de maanden mei tot en met september open van 10.00 uur tot 17.00 uur. Informatie: tel. 075-6874678.
In het gebied ten westen van de St. Aagtendijk lopen enkele struinpaden door het gebied. In het oostelijke deel loopt een voetpad en staan picknickbanken.
Parkeergelegenheid
Vlakbij het fort is een parkeerterreintje.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

In het westelijke deel mogen geen honden komen.
Bron
Landschap Noord-Holland