Alkmaarder- en Uitgeestermeer / Pannekoek

Oppervlakte
0.12 ha
Beheerder
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Kenschets
Dit recreatie-eiland, in de vorm van een pannenkoek, ligt in het westen, in het midden van het meer. Hier kunt afmeren aan de aanlegsteigers. Het eiland is alleen over het water bereikbaar.
Omschrijving

Dit recreatie-eiland, in de vorm van een pannenkoek, ligt in het midden van het westen van het meer. Hier kunt afmeren aan de aanlegsteigers. Het eiland is alleen over het water bereikbaar. De regio van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een typisch veenweidegebied. U kunt vele kwetsbare plantensoorten aantreffen in het gebied, zoals orchideeën en zonnedauw. Er zijn minstens 21 vissoorten aangetroffen. Vooral brasem, paling, blankvoorn en snoekbaars komen veelvuldig voor. Veel weidevogels zoals bijvoorbeeld de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes, baardmannetjes. Na de droogmaking van de Schermer rond 1657, bleef het Alkmaarder- en Uitgeestermeer als een restant van deze grote veenplas bestaan. Tot dan was het Alkmaardermeer, dat in de Middeleeuwen nog Lange Meer werd genoemd, een uitloper van een enorme waterplas die liep van het IJ tot aan de Heerhugowaard. De huidige dorpen Akersloot, Uitgeest en Marken binnen waren toen nog havenplaatsen.

Ingangen

Het recreatie-eiland is alleen bereikbaar over het water en ligt in het midden van het meer aan de westkant, dichtbij de Dorregeestermolen te Uitgeest.

Toegangsvoorwaarden
Vrij toegankelijk.
Parkeergelegenheid
Parkeerterreinen bij recreatieterreinen (gratis parkeren).
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

Honden mogen de recreatieterreinen van 1 april tot 1 oktober kort aangelijnd betreden. Van 1 oktober tot 1 april mogen de honden los lopen. Uiteraard dienen de uitwerpselen opgeruimd te worden.
Boeken en folders

Algemene folder van het gebied, de Pontjes(fiets)- en kanoroutesfolder en of overzichtskaart van het gebied te verkrijgen bij het Informatiecentrum ‘De Blankert’ (voor meer informatie, kijk bij 'bezoekerscentra').

Bron
Recreatie Noord-Holland