Zuiderveen

Oppervlakte
33 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
Zaans weidegebied met oude dijkdoorbraak
Omschrijving

De versnipperde eigendommen in de Zuidpolder bevinden zich ten noorden van de stortplaats Nauerna. Momenteel is het nog veenweidegebied, maar wanneer in de toekomst het eigendom één geheel vormt, dan wordt het ontwikkeld tot een moerasgebied. De Grote Braak is het restant van een oude dijkdoorbraak.

Ingangen

Vanaf de zuidkant is het gebied te bekijken vanaf het fietspad dat in de buurt van het pontje van Buitenhuizen ligt.

Toegangsvoorwaarden
Het gebied zelf is niet toegankelijk, maar goed te overzien vanaf de dijk bij Nauerna.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Bron
Landschap Noord-Holland