Polder Westzaan

Oppervlakte
530 ha
Beheerder
Staatsbosbeheer
Kenschets
Een grillig mozaïek van land, water en wuivende rietkragen.
Omschrijving
De Zaanstreek is een oerhollands landschap met veel water, groene weiden met rietkragen, molens en lintdorpen. De polder Westzaan is hier geen uitzondering op. De polder ligt rondom het historische dorp Westzaan en bestaat uit de deelgebieden Guisveld, De Reef en het Westzijderveld. De veenweiden staan van oudsher bekend om hun weidevogels, zoals de grutto en de kievit. Ook komen soorten voor als Zomer- en Wintertaling, watersnip en snor. In de rietkragen schuilen onder meer roerdompen, waterrallen en baardmannetjes. Maar het gebied is met name van internationaal belang vanwege de steeds zeldzamer wordende typische veenweiden plantengemeenschappen met brakke invloeden.Ondanks deze hoge natuurwaarden is het een typisch cultuurlandschap. Hiervan getuigen onder meer de molens met namen als ‘De Schoolmeester’, ‘Jonge Dirk’ en ‘Het Prinsenhof’. Ooit stonden er veel meer molens voor onder meer de papierindustrie, maar die zijn in de loop der tijd afgebroken.
Ingangen
Zie toegangsvoorwaarden.
Toegangsvoorwaarden
Het gebied is alleen toegankelijk per kano of per schaats.U kunt u gebruik maken van de botenhelling nabij molen De Schoolmeester in Westzaan om uw kano te water te laten. Het is, buiten de daarvoor bestemde picknickplaatsen, niet toegestaan aan land te gaan.
Parkeergelegenheid
Iin Westzaan zijn diverse parkeermogelijkheden.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Boeken en folders
VVV
Bron
Staatsbosbeheer