Liniedijken

Oppervlakte
47 ha
Beheerder
Landschap Noord-Holland
Kenschets
De verbindingsdijk tussen forten van de Stelling van Amsterdam.
Omschrijving

Aan weerszijden van de Genieweg tussen Fort Veldhuis en Fort St. Aagtendijk is een gebied ingericht voor recreatie en natuur. Het recreatieterrein is in 1997 aangelegd. Daarbij zijn water- en moeraspartijen gegraven en een deel van het terrein is beplant met bos. Voorheen bestond dit terrein alleen uit een grasstrook langs de A9. Pony’s helpen door hun grazen mee aan het beheer.Het 45 hectare grote gebied rond de St. Aagtendijk is toegankelijk voor publiek. Een fietsroute verbindt de Groeneweg met de St. Aagtendijk.Er is een 2 kilometer lange wandelroute uitgezet, waarbij picknickmeubels en ligweiden het bezoek veraangenamen. Deze route is toegankelijk gemaakt met klaphekken.Voor het publiek zijn informatiepanelen geplaatst.

Ingangen

Aan weerszijden van de Genieweg tussen Fort Veldhuis en Fort St. Aagtendijk

Toegangsvoorwaarden
Vrij toegankelijk via wegen en paden.
Parkeergelegenheid
Vlakbij Fort Veldhuis aan de Genieweg is klein parkeerterrein
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden op het merendeel van het terrein toegestaan.

Bron
Landschap Noord-Holland