Het Twiske

Oppervlakte
650 ha
Beheerder
Recreatieschap Het Twiske
Kenschets
Een waterrijk natuur- en recreatiegebied, waar voor iedereen wat te beleven valt
Omschrijving

Rietorchis, breedbladige wespenorchis, kroonkruid, wederik, heelblaadje, strandduizendguldenkruid, brunel en damastbloem. Schotse Hooglanders, vos, bunzing, hermelijn, wezel, egel, mol, haas en konijn. Riet-, en moerasvogels, de roerdomp, bruine kiekendief, baardmannetje en waterral. Watervogels zoals de slobeend, tafeleend, wintertaling, zomertaling en krakeend. Bosvogels zoals de grote bonte specht, vlaamse gaai, zwartkop, nachtegaal, tuinfluiter, tjiftjaf en sperwer. Roofvogels die er broeden zijn de havik, buizerd, sperwer, bruine kiekendief en torenvalk. Rond Oostzaan, Den Ilp en Landsmeer is door de eeuwen heen turf gewonnen. Het bleef hier bij wilde, kleinschalige verveningen. Nadat het hoogveen was opgeraakt ging men het laagveen met zogenaamde trekbeugels opbaggeren. Het veen werd vervolgens op smalle stroken land uitgelegd, gedroogd en in dikke turven gesneden. Zo ontstond een landschap met legakkers en petgaten; ‘dellen’ in het Oostzaans geheten. Met een brakwatervegetatie en een grote vogelrijkdom. Gedurende de crisisjaren, in 1930, kocht Natuurmonumenten grond aan bij het veenstroompje De Twiske. De Provinciale Waterstaat van Noord-Holland had echter geheime droogmakingsplannen die dienden als werkverschaffingsproject. Het waterland werd onteigend en werklozen werden ingezet om het karwei te klaren.


Het project werd een fiasco: het drooggemaakte deel bleek geen hoogwaardige cultuurgrond voor tuinders op te leveren. Het zoutgehalte was namelijk te hoog. Men stopte in 1956 met het project. Het noordelijk deel was nog steeds nat en verruigd. In 1960 werd in de omgeving een diepe zandplas uitgebaggerd. Men had veel zand nodig voor de aanleg van het Coentunneltracee en dat zand werd gevonden onder het veen en de klei van Het Twiske. Door de zandwinning ontstond een grote plas: de Stootersplas. Die plas kwam goed van pas. Begin jaren 60 was er namelijk veel vraag naar recreatieruimte bij de grote steden. Besloten werd Het Twiske in te richten voor verschillende soorten recreatie. In 1972 is met de aanleg begonnen. Het riviertje De Twiske werd opnieuw gegraven en het wateroppervlak van het gebied uitgebreid tot 200 hectare. Zo ontstond Het Twiske als recreatiegebied.

Ingangen

In de wijde omgeving wordt recreatiegebied Het Twiske op borden van de ANWB aangegeven.
De bereikbaarheid wordt in detail beschreven op onze website.

Toegangsvoorwaarden
Toegankelijk van 6.00 - 23.00 uur
Kosten / verkooppunt
Gratis
Parkeergelegenheid
Diverse parkeerterreinen. Betaald parkeren is van toepassing.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan

Honden moeten overal aan de lijn, behalve op de hondenuitlaatplaatsen. Deze plaatsen bevinden zich aan de randen van het gebied: bij de Zanddijk (parkeerplaats P1), bij Den Ilp (parkeerplaats P19).

Honden zijn op het strand NIET toegestaan.
Bron
Recreatie Noord-Holland