Ham en Crommenije

Oppervlakte
78 ha
Beheerder
Staatsbosbeheer
Kenschets
Een uniek waterrijk overblijfsel van een oud landschap met hoge natuurwaarden.
Omschrijving
De naam Crommeneij komt van Kromme IJ. Ooit stond het Alkmaardermeer in directe verbinding met het IJ bij Amsterdam. Van al dat water resteren nu nog de Noorder- en Zuiderham en de Crommenije of Krommenie. De rest is allemaal ingepolderd en drooggemalen. Aan de oevers van deze wateren groeien nu rietlanden en 50-jaar oude moerasbossen. Daarnaast zijn er graslanden en veenmosrietlanden. Dankzij deze uiteenlopende terreintypen komen er zeer veel verschillende soorten planten en dieren voor. Met name de veenmosrietlanden hebben een hoge vegetatieve waarde. Er komen soorten als zonnedauw en enkele orchidee├źn voor. Daarnaast wijst het voorkomen van soorten als heemst, waterpunge, aardbeiklaver, zilte rus, heen en ruwe bies op het brakke verleden van het Oer-IJ. Enkele voorkomende vogelsoorten zijn waterral, roerdomp, snor, blauwborst, baardmannetje, havik en bruine kiekendief. Daarnaast komen ook zoogdieren als de bunzing en de noordse woelmuis voor.
Ingangen
Het gebied is per boot vanaf het Alkmaardermeer te bereiken. Ook vanaf de Lagendijk is het gebied te bezichtigen. De oeverlanden zijn niet toegankelijk.
Toegangsvoorwaarden
Op aanvraag worden groepsexcursies verzorgd (zie ook ingangen).
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Honden niet toegestaan
Boeken en folders
VVV
Bron
Staatsbosbeheer