Fort Edam

Oppervlakte
9 ha
Beheerder
Staatsbosbeheer
Kenschets
Een uniek militair erfgoed met een prachtige landschappelijke ligging.
Omschrijving
Het fort Edam behoort tot de Stelling van Amsterdam. Dit negentiende eeuwse militaire verdedigingsmiddel met een lengte van 135 kilometer rond de hoofdstad bouwt voort op een eeuwenoude Hollandse traditie: bescherming door middel van water. Aldus ontstond een systeem van onder meer inundatiepolders, forten, batterijen en sluizen. Vanwege deze unieke cultuurhistorische waarde is de stelling in 1996 in z’n geheel op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst.

Het fort Edam is gelegen aan het Markermeer en maakte daarmee onderdeel uit van het ‘Noordfront’. De oorspronkelijke functie was de ‘afsluiting en verdediging van het acces gevormd door den Zuiderzeedijk, zoowel ten noorden als ten zuiden van de haven van Edam’. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw hebben de Stelling en daarmee ook fort Edam hun militaire betekenis verloren.
Tegenwoordig is in het fort een wijnhandel gevestigd. Daarnaast biedt het plaats aan een rijke flora en fauna, dankzij een veelvoud aan natuurlijke gradienten.
Ingangen
Het fort is bereikbaar vanaf het Oorgat in Edam.
Toegangsvoorwaarden
Fort Edam is niet vrij toegankelijk maar er zijn groepsexcursies mogelijk onder leiding van de boswachter. Op de tweede zaterdag van september (Monumentendag) is het fort open voor publiek.
Info seizoensgebonden
Het gebied is seizoensgebondenZie toegangsvoorwaarden.
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan

Honden zijn niet toegestaan.
Boeken en folders
VVV
Bron
Staatsbosbeheer