Fort bij Spijkerboor

Oppervlakte
10 ha
Beheerder
Natuurmonumenten
Omschrijving
Rond het fort groeien blauw walstro, ossentong en slangenkruid. Zaden van de laatste twee planten, specifieke duinsoorten, zijn meegekomen met het duinzand dat is gestort tijdens de bouw van het fort. Het monotone populierenbos ten zuiden van het fort wordt door Natuurmonumenten geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd loofbos met eik, es, vlier en zwarte els. In de rietkragen in de fortgracht broeden rietzanger en kleine karekiet. Andere vogels in het gebied zijn bruine kiekendief, torenvalk en steenuil.
Toegangsvoorwaarden
Te overzien vanaf de Westdijk.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Bron
Natuurmonumenten