Fort aan de Jisperweg

Oppervlakte
5 ha
Beheerder
Natuurmonumenten
Omschrijving
Dit betonnen fort, een monument dat op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, is zo goed bewaard gebleven, dat de luchtvochtigheid zelfs voor vleermuizen te laag is om er te overwinteren. Wel brengen veel vlinders, waaronder dagpauwoog, er de winter door. In de fortgracht verblijven kuifeend, smient en wilde eend. Aan de voorkant van het fortgebouw ligt schraal grasland dat wordt begraasd door schapen. Hier groeien akkerhoornbloem en reigersbek. Aan weerskanten van de waarden wal die de gracht omgeeft, staat bos dat bestaat uit els, berk en populier. Zangvogels als winterkoninkje, roodborstje, merel en koolmees broeden hier.

Toegangsvoorwaarden
Te overzien vanaf de Zuiddijk en de Jisperweg.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden niet toegestaan
Bron
Natuurmonumenten