Loosdrechtse Plassen

Oppervlakte
646 ha
Beheerder
Natuurmonumenten
Omschrijving
De Loosdrechtse Plassen zijn door vervening ontstaan. Ze vormen een belangrijke schakel in het Vechtplassengebied. Het eigendom van Natuurmonumenten ligt met name in het oostelijke deel van de plassen. Het bestaat uit grasland, moerasbos, rietland en open water. In het gebied broeden verschillende soorten moeras-, weide- en watervogels. Er groeien bijzondere planten door de toevoer van voedselarm, kalkrijk kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug.
Toegangsvoorwaarden
Toegankelijk via het water en de Kromme Rade.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan
Mogen mee in de boot, bij de aanlegplaatsen moeten ze aan de lijn blijven
Bron
Natuurmonumenten