Kortenhoefse Plassen

Oppervlakte
380 ha
Beheerder
Natuurmonumenten
Omschrijving
Dit moerasgebied met legakkers, rietlanden, plassen en petgaten is vanaf 1600 door vervening ontstaan. Natuurmonumenten wil sommige delen weer laten verlanden, omdat bij de verschillende verlandingsstadia specifieke plantensoorten horen. Daarom worden in de plassen golfbrekers aangebracht en worden oevers beschermd tegen afkalving. Om te voorkomen dat bij storm bomen omwaaien en legakkers in hun val meenemen, worden de dikste bomen verwijderd.
Toegangsvoorwaarden
Vrij fietsen en wandelen (wandelen via het Oppad). Op het Oppad: honden aan de lijn.
Info seizoensgebonden
Het gebied is niet seizoensgebonden
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan
Honden in de boot aan de lijn
Bron
Natuurmonumenten