Ouderkerkerplas

Oppervlakte
127 ha
Beheerder
Groengebied Amstelland
Kenschets
Op en rondom deze recreatieplas vindt u volop mogelijkheden om te ontspannen. U kunt hier onder andere zwemmen, surfen, duiken, wandelen, fietsen, dagkamperen en paardrijden.
Omschrijving

Langs de Ouderkerkerplas ligt een natuurzone. Door afplaggen is hier een moerasje ontstaan waar in het voorjaar ondermeer koekoeksbloemen, rietorchissen en ratelaars bloeien. De overgang van water en land wordt gevormd door rietzomen. In Groengebied Amstelland vindt u het hele jaar door veel soorten vogels. In de wintermaanden overwinteren duizenden smienten, slobeenden en krakeenden op de Ouderkerkerplas. Deze kunt u goed bekijken vanuit de observatiehutten langs de zuidkant van de plas. Ook vindt u langs de zuidoever een oeverzwaluwwand waar jaarlijks veel paartjes broeden. In het vroege voorjaar keren vele grutto’s en kemphanen terug. Duizenden grutto’s strijken neer op een graslandje ten zuiden van de Ouderkerkerplas en A9. De eigenaar van het weiland, Jan Geijsel, laat het onder water lopen vanaf half februari tot half mei.

Ingangen

Ten noorden van de plas.


De bereikbaarheid wordt in detail beschreven op onze website.

Toegangsvoorwaarden
Vrij toegankelijk.
Parkeergelegenheid
Er bevinden zich twee parkeerplaatsen ten noorden van de plas.
Info seizoensgebonden
Het gebied is seizoensgebonden. De Ouderkerkerplas is gesloten van 15 oktober tot 15 april in verband met vogels die daar komen overwinteren.
Toegankelijkheid honden
Honden toegestaan.
U mag uw hond aangelijnd meenemen het gebied in. Op een aantal plaatsen mag u uw hond los laten lopen. Dit staat aangegeven op de plattegrond die in de informatiekasten hangt.

Bron
Recreatie Noord-Holland