Duinen bij Egmond - Albertdalpad

  • 3.9 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
- Ingang De Bleek, tussen Egmond a/d Hoef en Egmond aan Zee vanaf de Nieuwe Egmonderstraatweg de Van Oldenborghweg in, na ongeveer 1 km aan de rechterkant - Egmond aan Zee, ingang Churchilllaan, aan de zuidrand van het dorp

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij startpunten route (Egmond aan Zee: betaald parkeren)
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een blauwe driehoek
Kenschets
Prachtige route door het unieke zeedorpenlandschap van Nederland. Hoge duinen en mooie vergezichten over de omgeving
Omschrijving
De inwoners van 'De Egmonden': Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen hebben al van oudsher de duinen in gebruik. Zo is het aan hen te danken dat het duinterrein bij Egmond-Binnen nog altijd wordt gekenmerkt door een redelijk ongeschonden binnenduinrand met lage duintjes. Bijna overal in de kustgebieden is dit zogenaamde mientenlandschap omgezet in bloembollenakkers (de geestgronden achter de duinen). Maar de Egmonders beweiden deze gronden al eeuwenlang met koeien, waardoor het landschap open is gebleven. Dankzij de combinatie van eeuwenlange begrazing en kalkrijk kwelwater zijn deze binnenduingraslanden bovendien erg bloemrijk: in juni zien ze rood en geel van de grote ratelaar en rietorchis. Vanaf de Van Oldenborghweg ziet u dit landschap in z'n volle glorie; met een geweldig uitzicht op Egmond-Binnen en de karakteristieke contouren van de Abdij van Egmond. Het kalkrijke grondwater dat hier aan de oppervlakte uittreedt, vormt op sommige plaatsen poelen met een rijke amfibieƫnpopulatie. Er leven onder andere gewone padden, rugstreeppadden en salamanders. De talrijke dennenpercelen in het duinterrein zijn aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw, in het kader van de werkverschaffing. Werklozen moesten de grond drie steken diep omspitten en er vervolgens 16.000 jonge dennen per hectare in planten. Nu zijn deze bossen circa 80 jaar oud en beeldbepalend in het duinlandschap.

Deze route voert door het zogenaamde zeedorpenlandschap. Eeuwenlang woonden de bewoners van Egmond aan Zee ingeklemd tussen de duinen en de zee. Ze waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van de visvangst, stroperij, schapenhouderij en veel later ook van de teelt van groenten, bloembollen en aardappelen. Het eeuwenoude gebruik van de duinen wordt weerspiegeld in de behoorlijk kale, vrijwel boomloze duinen en de vele rechthoekige perceeltjes in de duingrond. Al wat kon branden werd uit de duinen gehaald voor verwarming en om te koken. In de laatste anderhalve eeuw werden gebieden gevlakt om aardappelen en groenten te telen. Toen de duinwaterwinning begon, daalde het grondwater. De Egmonders groeven hun landjes toen uit tot net boven het grondwater. Dat bleven ze heel lang doen. Het uitgegraven zand werd op de rand van de akkertjes gegooid. Vooral direct naast Egmond zijn veel van die kleine en grote landjes te zien. Door het eeuwenlang begrazen en belopen van de duinen ontwikkelde zich ook een typische begroeiing: de zeedorpenflora. Daarin komen planten voor die elders in Nederland schaars zijn of niet voorkomen.

De naam De Bleek stamt uit de tijd van de achttiende-eeuwse bleekindustrie waarbij linnen, dat uit vlas werd geweven, in de duinen te bleken werd gelegd. Bij dat proces werd heel veel duinwater gebruikt. Halverwege de route, ongeveer op het hoogste punt, hebt u een mooi uitzicht op het Albertdal, waarin opnieuw rechthoekige landjes herkenbaar zijn. Op de achtergrond ligt het dorp.

De Bleek is ook de naam van het door de provincie aangewezen "aardkundig monument", dat o.m. het uitzichtduin De Kaap omvat. Het is het mooiste uitzichtpunt rond de Egmonden. Hier is goed te zien hoe smal de duinen rondom zijn. De zee lijkt erg dichtbij. In het voorjaar is het de moeite waard om regelmatig een kijkje te gaan nemen. De Kaap behoort tot de mooiste plaatsen van Nederland om bollenvelden van bovenaf te zien. De bossen van Bergen en Schoorl links, de Zaanstreek en Amsterdam recht vooruit en rechts Castricum en de IJmond completeren het beeld. Over grote gebieden is het silhouet van Egmond in de duinen en langs de kust zichtbaar. De charme van het zeedorp dat badplaats werd, staat echter onder druk omdat een toenemende stroom toeristen er graag wil verblijven. Dat vraagt weer extra voorzieningen, die voor nog meer toeloop zullen zorgen.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

Yvonne - maandag 26 september 2022

Leuke route !

Jan - zondag 18 april 2021

Als je van mul zand houdt, is dit een perfecte route