Vogelrijkpad

  • 11.3 KM
Beheerder
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Startpunt
De wandelroute begint en eindigt bij Zorgboerderij White Ranch, Groenedijk 4 in Assendelft. Hier staat een informatiepaneel met kaart van de route.

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij het startpunt White Ranch, Groenedijk 4 in Assendelft zijn enkele parkeerplaatsen. Zo ook tegenover Fort Veldhuis, Genieweg 1 in Heemskerk.
Type markering
De route is in twee richtingen bewegwijzerd met blauwe pijlen.
Kenschets
Wandelen door een cultuurhistorisch gebied, buurtschap Busch en Dam en over een boerenlandpad tussen de kwetterende vogels en loeiende koeien.
Toegankelijkheid honden
Honden zijn alleen niet toegestaan op het boerenlandpad.
Folder, boekjes
Er is alleen een kopie van het informatiepaneel beschikbaar. Zie de download-optie hiervoor op deze pagina.
Meer informatie vindt u op
http://www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/document
Omschrijving

De route loopt over cultuurhistorische wegen en boerenlandpad tussen Beverwijk, Heemskerk en Assendelft. Het boerenlandpad is tussen begin maart en half juni afgesloten vanwege het broedseizoen van vogels. U kunt dan de alternatieve route over de Hoogedijk nemen. Onderweg ziet u ook het glooiende golfterrein van Heemskerk, een stukje gaswinningsterrein en het luchtoorlog-museum fort Veldhuis.


Natuur
Het gebied kenmerkt zich als open polderlandschap. Het is een waar vogelparadijs voor weidevogels. Hier broeden in het voorjaar vogels zoals de grutto en de tureluur. De oevers van waterloop De Kil is zijn een aantrekkelijk leefgebied voor kikkers, padden en salamanders. Daarnaast vormen de oevers zowel een leef- als migratiegebied voor kleine zoogdieren zoals de spitsmuis.


Historie
Tienduizend jaar geleden, in de ijstijd, is dit gebied ontstaan. Rond het begin van de jaartelling liep hier een zijarm van de Rijn: het Oer-IJ. De Kil is een restant hiervan. Tijdens de IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen werd het gebied bewoond. Hiervan zijn nog in de ondergrond sporen te vinden.


Cultuur
Langs de route komt u langs Fort Veldhuis. Dit is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Hiervoor zijn voor de 1e Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal bleef, 46 verdedigingswerken rondom Amsterdam gebouwd. In 1944 en 1945 is dit fort gebruikt door de Duitse bezetter. Hierna werd het een bewarings- en verblijfkamp voor politieke delinquenten. Tegenwoordig wordt het fort gebruikt door Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 en herbergt het een kenniscentrum en museum met informatie over de luchtoorlog 1940-1945 en in het bijzonder over de mensen die zich daarvoor hebben ingezet.


Bron
IVN Consulentschap Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?