Duinen bij Heemskerk - Van de eiken en de beren

  • 3.3 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
Heemskerk, ingang Oudendijk, ten westen van Heemskerk, aan het einde van de Oudendijk, bij natuurkampeerterrein de Berenweide

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij startpunt route
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een groene driehoek
Kenschets
Door berg en dal en uitbundig groeiend bos
Omschrijving
Nog niet zo heel lang gelden was de tuinbouw rond Beverwijk en Heemskerk erg kleinschalig en uitgebreider dan nu. Toch zijn hier nog veel tuinders actief, zoals u onderweg heeft kunnen zien. Bij het informatiepaneel Zuidhoek aan de klinkerweg (Achterweg) begint deze wandeling. De driekante stenen zijn zogenaamde “drakentanden”. Drakentanden herinneren nog aan de bezetting van 1940-1945. De duinen waren toen ingericht als een verdedigingslinie tegen de verwachte aanvallen vanuit Engeland. Bovenop het uitkijkduin is uitzicht op Beverwijk, Heemskerk, de Hoogovens en op veel bos. Het bos groeit soms uitbundig en lijkt door de lianen van de kamperfoelie in de bomen wel wat op een tropisch woud.

Duinen zijn uniek. Dit komt door hun woelige ontstaan: een combinatie van een ruig klimaat, zand, wind en water. De voorwaarden hiervoor bestaan maar op weinig plekken op de wereld. De zeebodem moet van zand zijn dat door rivieren uit het achterland wordt aangevoerd. De overheersende windrichting is landwaarts en de zee mag niet diep zijn. Ook de verschillen tussen eb en vloed zijn niet extreem groot. Die voorwaarden zijn in West-Europa vooral langs de kust van Noord-Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken aanwezig. In die strook zijn de Nederlandse duinen verreweg het grootste en meest aaneengesloten gebied. Vandaar het grote nationale, maar ook internationale belang dat de duinen - dus ook het Noordhollands Duinreservaat - vertegenwoordigen.

U ziet vanuit hier de zeereep. Hier bepalen wind en zout de levensvoorwaarden. Er kunnen maar weinig planten groeien en dus ook weinig dieren leven. U ziet het middenduin, waar de windinvloed afneemt, de bodemvochtigheid stijgt en levenskansen voor veel en verschillende levensvormen ontstaan. Daar gaat vlak duingrasland over in struikpartijen die aansluiten op bos langs de binnenduinrand. Openheid en beslotenheid wisselen elkaar af. Eenzijdige begroeiing komt voor naast bonte verscheidenheid, soms van kleine of juist van zeer grote oppervlakten. De kalkrijkdom of -armoede van het zand en de rijping van de bodem spelen een belangrijke rol. Er is geen landschap in Nederland dat zoveel en zo uiteenlopende gezichten biedt.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

Sabine - zondag 05 april 2020