Duinen bij Castricum - Rodaamroute

  • 4 KM
Beheerder
PWN
Startpunt
Ingang Zanderij, achter station Castricum, langs de kaasfabriek, op de T-splitsing linksaf richting het duin

Toon aanrijroute

Parkeergelegenheid
Bij startpunt route
Type markering
De route is gemarkeerd door paaltjes met een gele driehoek
Kenschets
Een van de mooiste boswandelingen van het Noordhollands Duinreservaat (zeker in de winter)
Omschrijving
Het duinterrein bij Castricum wordt gekenmerkt door de uitgestrekte eikenbossen, die oorspronkelijk zijn aangeplant voor exploitatie als eikenhakhout. De bomen werden met tussenpozen van 20 tot 30 jaar omgehakt om de bast, die veel looizuur bevat, eraf te kloppen en te verkopen aan leerlooierijen. Het overblijvende tak- en stamhout werd vooral afgenomen door bakkers als brandstof voor hun ovens. Na de komst van synthetisch looizuur was de bast niet meer nodig, werd er niet meer gekapt en groeide het hakhout uit tot veelstammige stoven. Weer later zijn deze stoven ‘op één gezet’ (één stam werd gespaard, de rest verwijderd) en ontstond een zogenaamd spaartelgenbos. Deze 150 jaar oude bossen met een rijke ondergroei van kruiden en kamperfoelie, vormen een schoolvoorbeeld van ‘duineikenbos’. Tussen de bossen ligt ook een groot perceel struweel: meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, duindoorn en vogelkers. In het voorjaar bloeien deze bomen en struiken uitbundig en lijkt er een symfonieorkest te klinken als de vele nachtegalen hun stem laten horen.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is in het open duingebied een infiltratiesysteem aangelegd om voorgezuiverd Rijnwater een verdere zuivering te doen ondergaan. In de duinbodem werd dit water bacterie- en virusvrij en kreeg het een gelijkmatige temperatuur, waarna het weer werd opgepompt om het na te zuiveren tot drinkwater. Bij een ingrijpende renovatie van het infiltratiegebied, rond 1990, konden ook biologen en boswachters hun ideeën inbrengen. Zo ontstond een prachtig gebied met ruimte voor natuur in vele vormen. Vogels profiteren daar nog het meest van, zoals goed te zien is vanuit de vogelobservatiehut ”Boetje van onze Kees”.

U wandelt door aanzienlijke struwelen van duindoorn, meidoorn, liguster, sleedoorn en kardinaalsmuts. Zeker in het vroege najaar is het hier prachtig met herfsttinten en kleurige bessen. Het struweel gaat geleidelijk over in loofbos. Meteen als u het bos inloopt, komt u een struikpartij tegen geheel bestaand uit sleedoorns. Ze hebben venijnige doorns. Deze struik bloeit in het voorjaar rijk op het kale hout. Hij heeft in de herfst mooie blauwbewasemde vruchten, ook bekend als sleepruimen. Ze zijn voor mensen pas eetbaar als de vorst er overheen is geweest (of als ze in de diepvries hebben gelegen). Ook vogels lusten ze graag.

De eikenbossen verschillen langs deze route heel duidelijk. U komt prachtige oude knoestige stammen tegen en loodrechte, veel jongere aanplant. In de ondergroei komt veel kamperfoelie voor, naast jonge esdoorn. Roodborst en winterkoning laten zich hier geregeld horen.

In het begin van de vorige eeuw werd op veel plaatsen langs de binnenduinrand zand weggegraven. Het zand verdween onder meer naar Amsterdam waar uitbreidingswijken in poldergebied met zand werden opgehoogd. Ook taluds van wegen en spoorlijnen werden gemaakt van duinzand en kalkzandsteenfabrieken gebruikten het zand in hun productieproces. Hier bij Castricum gebeurde het afgraven op zeer grote schaal en verdween verschillende hectaren duinterrein. De duinen liepen ooit vrijwel tot aan de spoorlijn.
De Zanderij is al tientallen jaren lang in gebruik als teelland voor ondermeer bolgewassen. Veel "bijgoed", als crocussen, scilla’s, blauwe druifjes, sneeuwroem, anemonen en andere dwerggewasjes komen hier vandaan. Vanaf eind februari tot mei staan hier bloeiende bolbloemen in allerlei verschillende kleuren.
Bron
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Vond je dit een leuke route?

Beoordelingen

Tijme - woensdag 08 februari 2023

Leuke route. Tip: de routemarkering lijkt hier en daar te ontbreken, of komt te laat cq. staat niet op de meest logische plek.

Joyce - zaterdag 15 oktober 2022

Mooi afwisselend rondje

Cees en Carla - dinsdag 30 augustus 2022

Mooie, korte, route. Op zondagochtend een paar keer mountainbikers tegengekomen.

gerrit - woensdag 06 januari 2021

Ook een leuke route, het pad komt al slingerend langs allerlei zomereiken. Je loopt door hooglander territorium maar helaas geen schot gezien vandaag, ook niet bij de drenklaatsen.

Sjaak - maandag 30 maart 2020