CloseZuiderheide

Zuiderheide 


Kenschets
Gelegen ten oosten van Hilversum. Route voert over geaccidenteerd heideveld op de overgang naar de Eemvallei. Verder langs stuifzand en door bos.
Lengte
7 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Zuiderheide

    De Zuiderheide is een heidegebied, dat vanaf de oudste woonstee van het Gooi, het Sint Janskerkhof, daalt richting de Eemvallei. Op sommige plaatsen geeft dat een schitterend uitzicht. Het gebied is archeologisch en geologisch zeer belangrijk.
    De "Zeven Bergjes" - het zijn er méér maar dat heeft te maken met het eertijds heilige getal zeven - zoals de grafheuvels genoemd worden, dateren van ongeveer vierduizend jaar geleden. In het Goois Museum te Hilversum is hierover meer informatie te krijgen.

Regio
Markering
  • Ja
Type markering
Route gemarkeerd door genummerde palen met rode pijl.
Beschrijving
U loopt eerst een stuk door verboste heide. Na het verdwijnen van de schapen uit dit gebied, in 1962, konden de jonge boompjes ongestoord uitgroeien tot bos. Even verderop komt u in begrazingsgebied. De runderen houden het gras in toom ten gunste van de karakteristieke heide- en bosvegetatie. Ook vreten ze aan jonge boompjes, waardoor de heide niet snel dichtgroeit met bomen en struiken. Weer verder ziet u een aantal grafheuvels liggen. Zie ook de Zuiderheideroute archeologischen en geologisch.

Aan de zuidkant van de hei ligt de grootste zandverstuiving die het Gooi nog kent. Vroeger was deze veel groter, en leverde motel De Witte Bergen aan de A1, zijn naam.
De zandverstuiving is enkele jaren geleden in de overheersende windrichting vergroot om weer stuivend (‘levend’) zand te krijgen, met kansen voor een specifieke flora en fauna (vooral insecten).

Bij theehuis ’t Bluk, kunt u de route aanzienlijk bekorten door over te stappen op de gele pijlen van de archeologische route

Het gebied achter ’t Bluk wordt simpelweg Blukbos genoemd. Net als op zo veel andere plaatsen in het Gooi was het voorliggende bosgebied eens heide. Plaatselijk is het bos weer open gemaakt om de heidevegetatie de kans te geven zich te herstellen. De veldjes worden geleidelijk aan elkaar gekoppeld. Vrijwilligers helpen hier de heide te onderhouden door de vergraste delen te plaggen.

Op de terugweg loopt u nog door een grote zanderij, die als een van de laatste in het Gooi tot in de jaren zestig nog in gebruik was. Op de veldjes zijn kenmerkende planten en (korst)mossen van de schrale zandgrond te vinden, zoals ooievaarsbek, reigersbek, schapezuring, zandzegge, muizenoor en verschillende mossen. Achterin de zanderij ligt de Luden-bijenschans, genoemd naar de eerste voorzitter (1912) van de Vereniging Stad en Lande van Gooiland. Deze vereniging van erfgooiers (opgeheven in 1977) werd de eigenaar van de eeuwenoude markegronden, waarvan grote delen in 1933 zijn overgedaan aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat. De stellage van bijenkasten is een kopie van een historische bijenschans. Rond Hilversum lagen ooit 40 van dergelijke bijenschansen.
Startpunt
Het startpunt ligt naast het Geologisch Museum Hofland, gelegen aan de Hilversumseweg te Laren.
Parkeergelegenheid
Parkeergelegenheid aanwezig
Folder, boekjes
Goylant te voet, 13 wandelingen door het Goois Natuurreservaat. Te bestellen voor Euro 7,90 ( 6,90 voor GNR-begunstigers) bij het Goois Natuurreservaat.
Tevens verkrijgbaar bij de regionale VVV en ANWB te Hilversum.
Bron
  • Goois Natuurreservaat