CloseWalvis route

Walvis route 


Kenschets
Een rondwandeling bestaande uit vooral veel afwisseling en contrasten.
Lengte
10 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Waterland

    Een landelijk gebied tussen Amsterdam-Noord, Zaandam, Hoorn en het Markermeer, waar u rust, uitgestrekte weilanden met grazende koeien en veel water vindt.

Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Landschap Waterland
Beschrijving
De Walvisroute is een rondwandeling, afwisselend over rechte wegen en de slingerende ringdijk van de Beemster, die sinds de drooglegging in de 17e eeuw vrij ongeschonden is gebleven en mooi contrasteert met de grillig gevormde veenweidegebieden rondom. Onderweg uitzichten over hoog en oud land, diep en nieuw land met in het groen verscholen forten en stolpboerderijen.
Startpunt
De Walvisroute begint en eindigt in De Rijp bij bushalte Wollandje (westkant).
Parkeergelegenheid
Afhankelijk van de route maar indien aanwezig, vrijwel altijd onbetaalde parkeerplaatsen.
Bron
  • Recreatie Noord-Holland