CloseVeenweide-Wormer

Veenweide-Wormer 


Kenschets
Een fietstocht door uitgestrekte veenweidegebieden, zoals het Oostzanerveld, Ilperveld en Wormer- en Jisperveld.
Lengte
35 km
Typering
Natuur- of recreatiegebied
  • Waterland

    Een landelijk gebied tussen Amsterdam-Noord, Zaandam, Hoorn en het Markermeer, waar u rust, uitgestrekte weilanden met grazende koeien en veel water vindt.

  • Het Twiske

    Een waterrijk natuur- en recreatiegebied, waar voor iedereen wat te beleven valt

Regio
Markering
  • Ja
Beheerder
  • Landschap Waterland
  • Recreatieschap Het Twiske
Startpunt
U kunt deze fietstocht starten bij de Zaanse Schans.
Parkeergelegenheid
Bij beginpunt, betaald parkeren.
Bron
  • Recreatie Noord-Holland