CloseTafelberg- en Blaricummerheide, Huizer Eng

Tafelberg- en Blaricummerheide, Huizer Eng 


Kenschets
Gelegen ten westen van Blaricum. Voert over de heide, door bos, oud akkergebied en langs de schaapskooi. Ook de 36,4 meter hoge Tafelberg mag niet vergeten worden. Tijdens uw wandeling kunt u ook Schotse Hooglandrunderen tegenkomen.
Lengte
8 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Tafelberg- en Blaricummerheide

    De Tafelberg- en Blaricummerheide worden door de Oude Naarderweg (een zandweg) van elkaar gescheiden. Ze vormen een van de meest geaccidenteerde heidevelden van het Gooi. Natuurlijk moet de Tafelberg het hoogste punt van de regio worden Ďbeklommení. De schaapskooi is een bezoek waard. Ook de leemkuilen met hun bijzondere vegetatie zorgen voor een aangename afwisseling.

  • Huizer Eng

    De Huizer Eng vormt een mooie overgang tussen het dorp Huizen en verderop de Tafelbergheide.

Regio
Markering
  • Ja
Type markering
De route is gemarkeerd door genummerde palen met een rode pijl.
Beschrijving
U komt binnen via de Oude Naarderweg, eens de belangrijkste verbindingsweg tussen Naarden en Blaricum. U komt tevens via het klaphekje of veerooster in het begrazingsgebied met schapen en runderen.

De schaapskooi (sinds 1990) met circa 45 Drentse heideschapen is de enige in het Gooi die nog in bedrijf is. Rond 1860 liepen er zoín drieduizend schapen op de Gooise heide! Elke zondagmiddag is de kooi geopend. Natuurgidsen van het IVN geven informatie over diverse, vaak seizoengebonden, onderwerpen. Ook voor kinderen is er altijd wat te doen. Bijzondere activiteiten zijn er tegen Kerst en met Pasen. Het schaapscheerderfeest begin juni geldt als jaarlijks hoogtepunt.

Verderop ligt een grote leemkuil die wegens zijn kwetsbaarheid voor massale betreding niet toegankelijk is voor bezoekers. Om te voorkomen dat de kuilen dichtgroeien met struiken en bomen, kunnen de grazers er tijdens de winter in. De vegetatie in de kuilen behoort tot de meest gevarieerde van het land. Dankzij zorgvuldig beheer komen er nog steeds planten voor als vleugeltjesbloem, rozenkransje, brunel, kruisdistel en echt walstro. De kuilen ontstonden doordat boeren hier leem uit de grond haalden voor de verharding van hun dorsvloer in de deel. Straatnamen in Laren als Leemzeulder en De Leemkuil herinneren nog aan die leemwinning.

De enorme kuil verscholen achter de bosrand is rond 1930 ontstaan door zandwinning voor de eerste rijksweg Amsterdam-Amersfoort.

Op de open heide hoort u in het voorjaar misschien wel hoog in de lucht de leeuwerikken. Het hele gebied is geaccidenteerd doordat in de voorlaatste ijstijd (tot 130.000 jaar geleden) de ondergrond werd opgestuwd. Zoals overal in het Gooi zijn ook hier wel stenen te vinden met vlakke kanten. Zij kregen hun vorm gedurende de laatste ijstijd (tot 10.000 jaar geleden, het Scandinavisch landijs kwam toen niet verder dan het huidige Hamburg) toen zij, uitstekend boven de permanent bevroren bodem, langdurig werden gezandstraald door hevige winden. De stenen worden windkanters genoemd.

Als u de (Tafelberg)heide verlaat komt u in het beboste deel van de Huizer Eng, waar veel voormalig eikenhakhout staat. Waar het bospad overgaat in een landbouwweggetje, ziet u de eerste akkers van de eng en een van de kerktorens in Huizen. Het oud agrarisch landschap is hier nagenoeg bewaard gebleven. Weer op de heide loopt u bij tussen de brem. Bij warm zomerweer kunt u de uitgedroogde zwarte peultjes horen openknappen. Vergeet u niet de Tafelberg op te gaan? Genoemd naar de stenen oriŽntatietafel die in de 17e eeuw bovenop de kunstmatige heuvel heeft gestaan. Indertijd lagen de Gooise dorpen in een uitgestrekt heidelandschap. Niet alleen de kerken in de regio waren te zien, maar ook de domtoren te Utrecht en de schepen die voor Pampus lagen. Met ruim 36 meter +NAP vormt de Tafelberg het hoogste punt van het Gooi.

Startpunt
Het startpunt is op het parkeerterrein bij de Tafelberg, aan de Boissevainweg/Naarderweg te Blaricum.
Parkeergelegenheid
Parkeergelegenheid aanwezig.
Folder, boekjes
Goylant te voet, 13 wandelingen door het Goois Natuurreservaat. Te bestellen voor Euro 7,90 ( 6,90 voor GNR-begunstigers) bij het Goois Natuurreservaat.
Tevens verkrijgbaar bij de regionale VVV en ANWB te Hilversum.
Bron
  • Goois Natuurreservaat