CloseNoord-Holland pad: Krommenie - Halfweg

Noord-Holland pad: Krommenie - Halfweg 


Kenschets
Vanaf fort Veldhuis loopt de route onderlangs de dijk. We kunnen hier over struinpaden van Landschap Noord-Holland lopen, binnen- of buitendijks. Via een fietspad achter de golfbaan om belanden we op de Noorder IJ- & Zeedijk.
Lengte
25 km
Natuur- of recreatiegebied
 • Fort Veldhuis

  Fort uit de Stelling van Amsterdam te midden van natuur- en recreatiegebied.

 • Liniedijken

  De verbindingsdijk tussen forten van de Stelling van Amsterdam.

 • Ham en Crommenije

  Een uniek waterrijk overblijfsel van een oud landschap met hoge natuurwaarden.

Regio
Markering
 • Onbekend
Beschrijving
Vlak voor Fort Veldhuis - onderdeel van de Stelling van Amsterdam - wordt de Lagendijk een Hogedijk, verderop ook wel Sint Aagtendijk geheten, naar de middeleeuwse naam voor Beverwijk. Hier vindt u vergezichten alom. Na het fort loopt de route over een schelpenpad onderlangs de dijk en fungeert deze als buffer tegen het bruisen van de A9. Via een fietspad achter de golfbaan om belanden we op de Noorder IJ- & Zeedijk.

Pas als de asfaltweg bovenop de dijk gaat lopen, moeten we als wandelaar genoegen nemen met de onverharde voet van de dijk met uitzichten over de weilanden in het oosten.
Na de veerpont over het Noordzeekanaal bij Buitenhuizen slalommen we door polderbossen om bij Spaarndam weer een middeleeuwse dijk te volgen, de Inlaagdijk. In feite de eerste zeedijk hier. Later is de Inlaagdijk door het nog niet getemde IJ doorgebroken, deels weggespoeld en vervangen door een meer zuidelijke afsteekdijk, de Hoge- of Spaarndammerdijk. Deze pikken we vlak voor Halfweg op, daar waar hij tot fietspad gepromoveerd is en we kunnen genieten van vergezichten over oude schansen, verruigde veenweiden en verlande dijkdoorbraken.

De route start bij het NS station van Krommenie. Daar vindt u ook het informatiepaneel over deze etappe.
Startpunt
Krommenie
De etappe naar Halfweg begint bij NS station Krommenie.
RD co÷rdinaten: 112.500 + 500.950
Bron
 • IVN Consulentschap Noord-Holland