CloseNoord-Holland pad: Kolhorn - Obdam

Noord-Holland pad: Kolhorn - Obdam 


Kenschets
Een afwisselende route door de binnenlanden van Westfriesland. Vanaf Kolhorn en zijn Westfriese Omringdijk naar het lintdorp Obdam over deels onverharde kaden en dijken van bochtige veenriviertjes en rechte kanalen.
Lengte
21 km
Natuur- of recreatiegebied
  • Geestmerambacht

    Een grote plas omgeven door een parkachtig landschap met bossages, grasvelden, rietoevers en orchideeënweides.

Regio
Markering
  • Onbekend
Beschrijving
Een afwisselende route door de binnenlanden van Westfriesland. Vanaf Kolhorn en zijn Westfriese Omringdijk naar het lintdorp Obdam over deels onverharde kaden en dijken van bochtige veenriviertjes en rechte kanalen, van oude veenpolders en kleiïge droogmakerijen.

Eerst wandelt u langs de Kromme Gouw, verderop rechtgetrokken en verbreed als Kanaal Alkmaar - Kolhorn.
Via de Groenedijk naar de Plempdijk, de westelijke ringdijk van de in 1635 drooggemaakte Berkmeer. Kassen en bollenvelden rukken hier op maar weianden en windmolens houden de overhand, evenals het licht - lucht - ruimte gevoel.
Startpunt
Kolhorn:
De tweede etappe Kolhorn - Obdam start in het vroegere vissersdorpje Kolhorn (ansjovis, haring!). We zijn dan in Westfriesland, ‘binnen’ de 125 km lange aloude Westfriese Omringdijk. Infopaneel bij de Zwarte turfschuur.
RD coördinaten: 121.275 + 534.250
Bron
  • IVN Consulentschap Noord-Holland